İyi Tarım Uyg. Logosu


İTU Logosu Kullanımının Usul ve Esaslarına İlişkin G​enelge (2014/002)​

İyi Tarım Uygulamaları ibaresi ve logosu T.C. Türk Patent Enstitüsü 556 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 7 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (h) ve (k) bentleri çerçevesinde koruma altına alınmıştır. 

İyi Tarım Uygulamaları logo ve belgesinin yanıltıcı, uygun olmayan ve İyi Tarım Uygulamaları hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre sertifikalandırılmayan ürünlerin ambalajlarında kullanılması durumunda, her türlü yasal hak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’ne aittir. 28/05/2014 tarihli 29013 sayılı İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe uygun olarak İyi Tarım Uygulamaları logosunun kullanımı ile ilgili ek.1 ‘de verilen Genelge ‘de belirtilen kurallara uyulması gerekmektedir.

Eki:


''