5.4.2017 / Gösterim Sayısı : 11612

Her Yaştan Hayvanın Küpelenerek Kayıt Altına Alınması Amacıyla Yönetmelik Değişikliği Yapıldı

Herhangi bir nedenle kayıt altına alınamamış her yaştaki sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların küpelenerek TÜRKVET'te kayıt altına alınması ve işletmelerde kayıtlı hayvan mevcudunun güncellenmesi amacıyla Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 4 Nisan 2017 tarihli ve 30028 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Ülkemizde sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların küpeleme ve kayıt işlemleri 13.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile bu Kanunu dayanılarak çıkarılan ve 02.12.2011 tarih 28130 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır.

Söz konusu Yönetmelikler gereği, hayvan hareketlerinin ve hayvan hastalıklarının daha etkin kontrolünü sağlamak, ülkesel ya da bölgesel eradikasyon programlarının etkin yürütülmesini desteklemek, ilgili birimlerce gerekli sağlık, ıslah, istatistik ve destekleme ödemeleri kayıtlarının daha düzenli tutulması ve değerlendirilmesi amacıyla sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlar küpelenerek TÜRKVET’te kayıt altına alınmakta ve hareketleri izlenmektedir.

Ülkemizde küçük ölçekli geleneksel aile işletmeciliğinin yaygın olması, göçer, yayla ve kurban bayramı başta olmak üzere hayvan hareketlerinin çok yoğun olması, ağır kış şartları ve coğrafi koşulların uygun olmaması ve terör olayları gibi nedenlerle yetiştiriciler tarafından ilgili yönetmeliklere göre yapılması gereken bildirimler zamanında yapılamamış ve hayvanlar zamanında küpelenerek kayıt altına alınamamıştır.

Yayımlanan Yönetmelik değişiklikleri ile yasal süresi içerisinde küpelenerek kayıt altına alınamayan her yaştaki sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların 2017 yılı sonuna kadar küpelenerek TÜRKVET’te kayıt altına alınması ve TÜRKVET’te kayıtlı hayvan mevcudu ile işletmede fiilen bulunan hayvan varlığının uyumlu olması sağlanacaktır.

''