30.10.2014 / Gösterim Sayısı : 26606

Gıda Denetimleri ile ilgili Bakanlık Makamı Oluru

​Bakanlığımızın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 639 sayılı KHK ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında; Ülke genelinde yürütülen denetimler sonucunda, denetlenen gıda işletmeleri nezdinde tahakkuk ettirilen cezai yaptırımların Yargı Kararlan ile iptali ve aleyhte sonuçlanan davalardan dolayı Bakanlığımızın muhatap olduğu vekâlet ücreti, Mahkeme masrafları ve tazminat şeklinde yapılan ödemelerin; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, kaynaklanın ekonomik, etkin ve verimli bir şekilde elde edilmesinin ve kullanımının sağlanması yanında oluşacak muhtemel kamu zararlarının önüne geçilmesi için gereken gayret ve özenin gösterilmesini teminen Bakanlık Makamından alınan 15.08.2014 tarih ve 76 sayılı Olur'a aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
''