18.1.2017 / Gösterim Sayısı : 6343

Sürekli Mesleki Eğitim Faaliyeti

#AfyonEgitim

İç Denetim Birimi Başkanlığımız Kamu İç Denetim Rehberinin İç Denetim Faaliyetinin Yönetilmesi başlıklı 3. Maddesinin  Sürekli Mesleki Gelişim başlıklı 4. Fıkrası kapsamında sürekli mesleki eğitim faaliyetini 14-17 Aralık 2016 tarihleri arasında Afyonkarahisar İlinde gerçekleştirmiştir.

Bahse konu bu eğitime İç Denetim Birimi Başkanlığımızdan Başkan ve İç Denetçiler ile Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Daire Başkanlığından Mali Hizmetler Uzman ve Uzman yardımcısı, Bakanlığımız Kontrolörler Başkanlığından Baş Kontrolörler, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından Başkan Yardımcısı ve Başmüfettişlerden katılım sağlanmıştır.

Eğitimde Katılımcılara Mali Hizmetler Uzmanı ve TBMM İç Kontrol Sorumlusu Kamil KILINÇ Kamuda İç Kontrol uygulamaları ve bunların İç Denetim ile ilişkisi konusunda, Saynur DEMİRDELEN İletişim ve Müzakere teknikleri konusunda ve KİDDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iç Denetçisi Onur AYTAR uygulamalı İç denetim konusunda eğitimler vererek vaka çalışmaları yapılmıştır.  Eğitimin son gününde Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren ve Bakanlığımızdan yatırım hibe desteği alan et üretim tesislerine teknik gezi ziyareti yapılmıştır.

''