2017 Yılı İç Denetim Programı

Başkanlığımızın ​2017 Yılı İç Denetim Programı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 64 üncü maddesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 36 ve 40 ıncı maddeleri ve Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 5 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Programın hazırlanmasında Kamu İç Denetim Rehberinde belirlenen esas ve usuller de dikkate alınmıştır.
2017‐2019 Dönemi İç Denetim Planı ile mevcut iç denetçi kaynağı göz önünde bulundurularak Programa alınacak denetim alanları, risk öncelikli olarak belirlenmiştir.

Söz konusu programa ekteki dosyadan da ulaşabilirsiniz.

 

 

GTHB 2017 İç Denetim Programı

Denetimin/Danışmanlığın Adı

Denetim Alanlarının Kapsamı

Denetlenecek/Danışmanlık Verilecek Birimler

Denetim Türü/Danışmanlık

Avrupa Birliği ile İlişkiler Çerçevesinde Yürütülen FaaliyetlerAvrupa Birliği İle İlişkiler Çerçevesinde Yürütülen Faaliyetler;Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanlığı;Sistem denetimi-Uygunluk denetimi
Bilgi Güvenliği Yönetimi ve Yönetim Bilgi Sistemi SüreçleriBilgi Güvenliği Yönetimi Süreci; Yönetim Bilgi Sistemi Süreci;Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yazılım ve Uygulama Geliştirme Daire Başkanlığı;Donanım Daire Başkanlığı;Sistem denetimi-Uygunluk denetimi
Çiftçi Kayıt Sistemi İşlemleriÇiftçi Kayıt Sistemi İşlemleri;TRGM Tarımsal Desteklemeler ve Entegre İdare Daire Başkanlığı;Sistem denetimi-Uygunluk denetimi
Döner Sermaye İşlemleri SüreciDöner Sermaye İşlemleri Süreci;Merkez ve Taşra Teşkilatı Döner Sermaye SaymanlıklarıSistem denetimi-Uygunluk denetimi
Hayvancılık Destekleme SüreciHayvancılık Desteklemeleri Süreci;HAYGEM ve TRGM Destekleme Daire BaşkanlığıSistem denetimi-Uygunluk denetimi
Satınalma SüreciSatınalma Süreci;Merkez ve Taşra Teşkilatı Sistem denetimi-Uygunluk denetimi
Tohumculuğun Geliştirilmesi FaaliyetleriTohumculuğun Geliştirilmesi Faaliyetleri;BÜGEM  ve Taşra TeşkilatıSistem denetimi-Uygunluk denetimi
Yönetim Otoritesi İşlemleriYönetim Otoritesi İşlem Süreci;TRGM AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire BaşkanlığıSistem denetimi-Uygunluk denetimi
Hayvan Hastalıklarıyla Ve Zararlıları İle Mücadele Uygulamaları Hayvan Hastalıklarıyla Ve Zararlıları İle Mücadele Uygulamaları HAYGEM, GKGM ve Taşra TeşkilatıSistem denetimi-Uygunluk denetimi
AB Fonları ile İlgili Akreditasyon İşlemleriLEADER Tedbiri ÖzdeğerlendirmesiTRGM AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire BaşkanlığıUygunluk denetimi (Öz Değerlendirme)
Proje Hazırlama ve Uygulama İşlemleriTAGEM ProjeleriTAGEM ve TaşraSistem denetimi-Uygunluk denetimi
Dönemsel Gözden Geçirme2017 Dönemsel Gözden Geçirmeİç Denetim Birimi BaşkanlığıDönemsel Gözden Geçirme
''