Projeler

ARAZİ DAĞITIM PROJESİ

AMACI:

3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca Bakanlar Kurulu Kararına göre uygulama alanı ilan edilen bölgelerde çalışmalar yapılmaktadır. Buna göre, yeterli toprağı bulunmayan ve topraksız çiftçilere, tarım işletmeleri kurabilmeleri için devletin mülkiyetindeki topraklardan verilmesi, desteklenmesi ve eğitilmeleri amaçlanmaktadır.

Ayrıca kırsalda yaşayan az topraklı ve topraksız çiftçilere geçimini sağlayacak toprakların verilmesi ile, kentlere kontrolsüz göçün önlenmesi ve bulundukları yerde istihdam sağlanmaya çalışılmaktadır.

TARİHÇE:

11.06.1945 tarihli ve 4753 Sayılı kanunla kabul edilmiş olan “Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu” ile Cumhuriyet sonrası topraksız ve az topraklı çiftç