Tarla ve Bahçe Bitkileri

ALTERNATİF ÜRETİM YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

ALTERNATİF ÜRETİM YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

 

1- PROJENİN AMACI :

Bitkisel üretimde alternatif üretim yöntemlerinin geliştirilmesi.

 

2-PROJENİN HEDEFLERİ:

2.1. Kümelenme

Tarımsal üretimi yönlendirmek ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla bitkisel üretim kollarında kümelenme çalışmaları yapılarak ihtisas üretim bölgeleri oluşturulması hedeflenmektedir.

 

Ulusal Kümelenme Çalışmaları

· Bitkisel yağ sanayi,    (Balıkesir, Bursa, İzmir, Aydın, Manisa, Edirne)

· Üzüm ve üzüm ürününe dayalı tarımsal sanayi, (Tekirdağ, Manisa, İzmir, Denizli)

· Tohumculuk sektörü,  (Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Konya, Antalya)

· Süs bitkileri ve tıbbi-aromatik bitkiler, (Antalya, Mersin, Muğla, İzmir, Sakarya, Yalova)

· Tarımsal mekanizasyon, (Aydın, İzmir, Konya, Burdur)

·  Zeytin ve zeytinyağında (Balıkesir, Bursa, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla) 

kümelenmeler oluşturulacaktır.

 

2.2. Jeotermal Seracılık Geliştirme Faaliyetleri

Jeotermal enerjinin seracılıkta ısıtma amacıyla kullanılması için yapılacak fizibilite çalışmaları sonrasında belirlenecek bölgelerde jeotermal seracılığı yaygınlaştırmak üzere kapasite oluşturulması, nihai tarımsal ürünün elde edilerek pazarlanmasını içerisine alan tüm süreç sonucunda elde edilen ürünler ile bitkisel üretimde ihracat potansiyelinin artırılması, uluslararası standartlarda ve çevre dostu üretim teknikleri kullanılarak jeotermal seracılık potansiyelinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

''