Projeler

​ARDAHAN-KARS-ARTVİN KALKINMA PROJESİ​

İŞİN TANIMI / AMACI:

 Proje Ardahan, Kars ve Artvin illerinde kırsal yoksulluğu azaltmayı ve tarımsal üretimde gelişme sağlamaktır.

 

TARİHÇE:

 2009 ve 2010 yıllarında hazırlıkları ve görüşmeleri tamamlanmış olan projenin, IFAD ve Hazine Müsteşarlığı arasında 12 Nisan 2010 tarihinde ikraz anlaşması imzalanmış ve 7 Mayıs 2010 tarih ve 2010/424 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Hazine tarafından Merkez Bankası nezdinde proje özel hesabı açılmış ve proje uygulamalarına esas olmak üzere UNDP ile 10 Ocak 2011 tarihinde hizmet anlaşması imzalanmıştır.

 

 

 

 

Projenin Finansman Kaynağı ve Yatırım Tutarı

IFAD Kredisi

19,2 milyon ABD Doları

İç Kaynak

3,2 milyon ABD Doları

Faydalanıcı Katkısı

4  milyon ABD Doları

Toplam

26,4 milyon ABD Doları

 

 

1- Küçük Üretici ve Tarım Dışı İşletme Yatırımları

- Hayvansal Üretim Uygulamalarının ve Yem Tabanının İyileştirilmesi

- Meyve - Sebze Üretiminin İyileştirilmesi

- Tarım Dışı İstihdam Alanlarının Desteklenmesi

2- Köy Altyapı Yatırımları

3- Kurumsal Güçlendirme ve Proje Yönetimi

- Kurumsal Güçlendirme ve Kırsal Halkın Bilinçlendirilmesi

- Proje Yönetimi

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

1- Küçük Üretici ve Tarım Dışı İşletme Yatırımları

Hayvansal Üretim Uygulamalarının ve Yem Tabanının İyileştirilmesi

• Yem bitkileri üretimini geliştirmek üzere;  270 dekar  Macar fiği, 600 kg Yonca 230 dekar yonca 310 dekar Korunga demonstrasyonu yapılmıştır.

• Projenin çiftçi eğitim faaliyetleri kapsamında Temmuz ayında Sivas iline Proje personeli ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan üreticilerin katıldığı bir çalışma gezisi düzenlenmiştir. Bu kapsamda programa 25 üretici ve 10 teknik eleman iştirak etmiştir.

• Çiftçi eğitim programı kapsamında 210 çiftçinin “Süt Sığırcılığı” konusunda SÜTAŞ A.Ş.’nin Aksaray tesislerinde tüm giderleri projeden karşılanmak üzere eğiti almaları sağlanmıştır.

• Projenin çiftçi teknik gezi ve bilgi alışveriş çalışmaları kapsamında proje illerinden toplam 25 çiftçi ve 5 teknik eleman olmak üzere toplam 30 kişilik grup Diyarbakır ilinde 2-4 Temmuz 2012 tarihleri arasında, Diyarbakır-Batman-Siirt Kalkınma Projesi kapsamında gerçekleştirilen kapama meyve bahçesi demonstrasyonları, hibe uygulamaları ile ilgili çalışmaları yerinde gözlemlemek amacı ile teknik gezi gerçekleştirilmiştir.

• Ahır yapımı için yapılan eş finansman ilanı başvuran 7 çiftçi ile sözleşme imzalanarak, ahır inşaatlarına başlamışlardır.

 

2- Köy Altyapı Yatırımları

• Meralarda hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere,  toplam 7 köyde 15 sıvat seti kurulmuştur. 

• Yine proje köylerinde ihtiyaç duyulan alt yapı ihtiyaçları konusunda ön etüt işlemleri ve projelendirme çalışmaları için çalışmalar devam etmektedir.

 

3- Kurumsal Güçlendirme ve Proje Yönetimi

• Projenin tanıtımı  amacıyla,  Sayın Bakanımızın katılımlarıyla, Kars ilimizde proje açılış ve tanıtım toplantısı düzenlenmiştir.

• Proje personelinin kapasitelerini geliştirmek üzere;

• 1-Proje bileşenleri, organizasyon ve uygulamalar ile ilgili olarak eğitim programı düzenlenmiştir.

2-Satın alma prosedürleri hakkında 3 günlük eğitim verilmiştir.

• 3-Projeye ait eş finansman uygulamaları ile ilgili olarak 2 günlük bir eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

• 4-Demonstrasyon ve Yayım Teknikleri konulu 3 günlük eğitim programın,  il ve ilçe müdürlüğü proje personeli iştirak etmiştir.

• 5-Kişisel gelişim ve sunu teknikleri konusunda 2 günlük eğitim programı düzenlenmiştir.

• Proje faaliyetleri öncesinde genel durumu belirlemek amacıyla proje köylerinde “Base-Line Çalışması” (Mevcut Durum) yapılmıştır.

• Proje uygulama rehberi ve “Eş Finansman Kılavuzu” hazırlanmıştır.

• İllerin ihtiyaç duyduğu bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı gibi ofis araç ve ekipmanların satın alımları gerçekleştirilmiş ve proje illerine gönderilmiştir.

• Proje Yönetim biriminde istihdam edilmek üzere,  Proje Koordinatörü, 2 Satın Alma ve Finans Görevlisi ve İnşaat mühendisinin istihdamı sağlanmıştır.

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

1- Küçük Üretici ve Tarım Dışı İşletme Yatırımları

Hayvansal Üretim Uygulamalarının ve Yem Tabanının İyileştirilmesi

• Alet-ekipman eş finansman için her üç ilimizde duyuru yapılmış ve toplam 220 başvuru alınmış olup, bunlar arasından eş finansman desteği almaya hak kazanmış olan 165 çiftçiye ait işlemler devam etmekte olup toplam 972.000 dolarlık hibe desteği sağlanması planlanmıştır.

 

Meyve ve Sebze Üretiminin Geliştirilmesi

• Artvin ilinde toplam 6 dekar alanda kapama, ceviz ve bağ demonstrasyonu (fidan dikimi, ihata, damla sulama, telli terbiye dahil) kurulması işlemleri devam etmektedir.

 

2- Köy Altyapı Yatırımları

• Ardahan ilinde yapılacak olan “Hayvan Pazarı” için Proje dizaynı için tarafından proje çalışmaları tamamlanmış  olup, ön yeterlilik ihalesinin tamamlanması ardından uygulama inşaatı için yüklenicilerden fiyat teklifleri alınıp ihale süreci tamamlanacaktır. İnşaatın 2013 yılı ilk aylarından başlaması planlanmaktadır.

 

HEDEFLER:

 • Tarımsal üretimde ticari boyuta geçme konusunda istekli olan ve bunu yapabilecek kırsal üreticilerin (kadın, erkek) gelirlerini artırmak,
 • Bu üreticilerin ticari boyuta geçmelerini engelleyen altyapı yetersizliklerini gidermek,
 • Bu süreçte desteklenmeleri için kurumsal yayım hizmetlerini güçlendirmek ve proje yönetim kapasitesini artırmak olarak belirlenmiştir.

 ​

​DİYARBAKIR BATMAN SİİRT KALKINMA PROJESİ​

DİYARBAKIR BATMAN SİİRT KALKINMA PROJESİ

 

İŞİN TANIMI / AMACI:

Proje illerinin kırsal bölgelerindeki nüfusun, ekonomik ve sosyal statüsünün geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

 

TARİHÇE:

 Proje, Yüksek Planlama Kurulunun 22.11.2006 tarih ve 2006/87 sayılı Kararı ile 2006 yılı yatırım programına alınmıştır. Kredi Kuruluşu IFAD ve T.C. Hükümeti adına Hazine Müsteşarlığı arasında 5 Mart 2007 tarihinde “İkraz Anlaşması” imzalanmış ve anlaşma 14 Mayıs 2007 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Hazine Müsteşarlığı ve UNDP arasında 19 Haziran 2007 tarihinde “Hibe Anlaşması” imzalanmıştır. UNDP; Projenin uygulanmasına yönelik, fon akışı, muhasebe, mal ve hizmet tedariki kapsamında program idaresini desteklemektedir.

Proje, gerekli tüm şartlar yerine getirilerek, 19 Aralık 2007’de yürürlülüğe girmiştir. Proje kapanış tarihi 31 Aralık 2013, ikraz kapanış tarihi ise 30 Haziran 2014 dür.

 

Projenin Finansman Kaynağı ve Yatırım Tutarı (Milyon USD)

 

İç Kaynak

4,455   

Dış Kaynak (IFAD Kredisi)

24,105   

UNDP Hibesi

0,752   

Faydalanıcı Katkısı

7,607   

TOPLAM

36,919   

 

 

Projenin Bileşenleri:

Bileşen-A: Köy Geliştirme Programı

A1- Bilinçliliği Artırma

A2- Çiftçi Eğitimi ve Öğretim

A3- Köy İyileştirme Altyapısı

Bileşen-B: Kırsal Ekonomik Büyüme

B1- Tedarik Zinciri Yönetimi

B2- Katkı Hibeleri

B3- İş Aracılık Hizmetleri

B4- Kapasite Oluşturma

Bileşen-C: İstihdam İçin Kapasite Oluşturma

Bileşen-D: Proje Yönetimi ve Organizasyonu Bileşeni

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

• Alt Yapı faaliyetleri kapsamında;

- 13 adet Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Sistemi,

- 2 adet İçme Suyu Deposu

- 7 adet Boru Döşeme İle Yol Geçişi

- 1 adet Dere Islahı

- 2 adet Menfez yapılmıştır.

- 5 adet Hayvan İçme Suyu Göleti

- 5 adet Kapalı Sistem Sulama Kanallarının yapım işlemleri devam etmektedir.

- 6 km arazi yolu ıslahı gerçekleştirilmiştir.

•Çiftçi Eğitim Faaliyetleri Kapsamında; Farklı konularda düzenlenen eğitim programlarına (Süt Sığırı Yetiştiriciliği, Sulama, Bağcılık, Nar yetiştiriciliği, Fıstık Yetiş. ve Aşılama, Meyvecilik, Seracılık, Koyun Yetiştiriciliği v.s.) 1675 çiftçi katılım sağlamıştır.

• Katkı Hibeleri Programı Kapsamında; Proje kapsamında hazırlanan sekiz adet Stratejik Yatırım Planı (SYP) hazırlanmış olup, hazırlanan Stratejik Yatırım Planı çerçevesinde hibe kaynakları kullandırılmaktadır. Söz konusu stratejik yatırım planları:

Diyarbakır ili için; Süt SYP, Meyvecilik SYP

Batman İli için; Süt SYP, Bağcılık SYP, Çilek SYP, Sert Kabuklu Meyveler SYP

Siirt İli için; Zivzik Narı SYP ve Koyunculuk SYP şeklindedir.

Bu çerçevede; 11.230.000 TL lik yatırım tutarının 4.846.000 TL lik kısmı gerçek ve tüzel kişilere Katkı hibe ödemesi olarak yapılmıştır.

•Tarım İl Müdürlüğü Çalışanlarına Yönelik Kapasite Oluşturma;

Proje personeline yönelik, kapasite geliştirme amaçlı düzenlenen farklı konulardaki eğitim programlarına ( 179 teknik personel katılmıştır.

İstihdam İçin Kapasite Oluşturma Faaliyetleri Kapsamında; toplam 267 kişi meslek edindirmeye yönelik düzenlenen eğitim programlarına ( Aşı Ustası Kursu, Fidan yetiştiriciliği, Hayvan Bakıcılığı eğitimi, v.s) katılmıştır.

• Meyveciliğin ve Bağcılığın Geliştirilmesi Kapsamında; Demonstrasyon amaçlı 600 da alanda farklı çeşitler kullanılarak kapma meyve bahçesi (nar, badem, kayısı, elma, bağ, erik) kurulmuştur. Diyarbakır İlinde 400 da alanda 19.770 adet farklı türde fidan, Siirt İlin de 208 da alanda 13.000 adet kiraz fidanı demonstrasyon amaçlı dağıtımı yapılmıştır. 

• Proje Organizasyonu ve İdaresi Faaliyetleri Kapsamında; Proje İllerinde Proje Yönetim Birimleri oluşturularak alet, ekipman ve araç ihtiyaçları sağlanmıştır.

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR: Diyarbakır-Batman-Siirt kalkınma Projesi kapsamında; 6 adet hayvan içme suyu amaçlı su depolama inşaatı, hayvan içme suyu göletlerinin etrafına 32 adet  hayvan gölgeliği, 11 adet dezenfeksiyon havuzu inşaatı gerçekleştirilecektir.

Projeden sağlanacak finansal destek ile nar, badem, bağ meyve türleriyle ilgili 1500 dekar kapama meyve bahçesi tesis ettirilecektir.

İstihdam için kapasite oluşturma eğitimleri ile çiftçilerin teknik bilgi ve becerilerinin geliştirildiği çiftçi eğitim faaliyetleri yapılacaktır.

 

HEDEFLER: Proje illerinde yer alan köylerdeki mevcut üretim ve istihdam imkânları esas alınarak, verimlilik ve yaşam kalitesinin arttırılması, tarım ve tarım dışı alanlarda gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve hedef kitlenin istihdam edilebilirliğinin arttırılması için bireysel ve kurumsal kapasite gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

 

 ​

KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI KIRSAL KALKINMA PROGRAMI (IPARD)

 

İŞİN TANIMI / AMACI: IPARD

Programı kapsamında sağlanan hibe destekler ile Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası çerçevesinde gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı gibi ilgili alanlardaki müktesebatın uygulanması amaçlanmaktadır. Böylece tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonu ve kırsal alanların sürdürülebilir kalkınması için öncelikli sorunların çözümüne katkıda bulunulacaktır.

 

TARİHÇE:

 Avrupa Birliği (AB), aday ve potansiyel aday ülkelerin katılıma yönelik hazırlıklarına destek sağlamak amacıyla, 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) oluşturmuştur.

IPA desteği 5 bileşen içermektedir. Türkiye IPA tüzüğünün EK 1’inde yer alan aday ülke statüsünde olup, bütün bileşenlerden yararlanabilmektedir. IPA’nın beşinci bileşeni olan Kırsal Kalkınma Programı (IPA Rural Development- IPARD) Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde, Türkiye’deki Yüksek Planlama Kurulu tarafından da 30 Aralık 2009 tarihinde onaylanmıştır.

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı çerçevesinde verilecek destek miktarı 874 milyon Avro’su Avrupa Birliği katkısı olmak üzere toplam 1 milyar 165 milyon Avro’dur. Faydalanıcı katkısı ile birlikte yaklaşık 2,5 milyar Avroluk yatırım potansiyeli oluşturulmuştur.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

 • İlk uygulama dönemi içerisinde yer alan 20 ilimizde yetki devrinin alındığı Ağustos 2011 tarihinden itibaren proje kabullerine başlanmıştır.
 • Toplam 8 proje başvuru çağrısına çıkılmış ve 298 proje ile sözleşme imzalanmıştır.
 • Uygun Harcamalar Listesi; 2012 yılında yapılan IPARD Program değişikliği, uygulamadan kaynaklanan ihtiyaçlar ve Teknik Destek tedbirindeki çalışmalar nedeniyle güncellenmiş ve Avrupa Komisyonu’na sunulmuştur.
 • Ulusal mevzuatla ilgili ve fon kullanımına yönelik olarak toplam 260 adet program değişikliği gerçekleştirilmiştir.
 • Tarım–çevre ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin hazırlanması tedbirlerini de içeren ikinci aşama için hazırlık çalışmaları halen devam etmektedir.
 • IPARD Kapsamında Yayım/Danışmanlık Hizmetlerinin Kapasitesinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi yürütülmüştür.
 • Tanıtım ve bilgilendirme seminerleri yapılmıştır.
 • IPARD Programının tanıtımını amaçlayan Yönetim Otoritesi faaliyetlerinin yer aldığı web sitesi faaliyete geçmiştir.
 • Ankara’da TAIEX vasıtasıyla 5 sektöre yönelik toplantılar düzenlenmektedir.

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 • Fon kullanımını artırıcı hususlarda Komisyonla müzakereler devam edecektir.
 • Yılda 2 defa İzleme Komitesi Toplantıları düzenlenecektir.
 • Yılda iki defa tanıtım faaliyetlerinin değerlendirme toplantıları gerçekleştirilecektir.
 • Bölgesel olarak 10 ilde danışmanlık firmalarının ve STK’ların eğitimi yapılacaktır.
 • IPARD kapsamında yer alan illere seminerler ve ziyaretler gerçekleştirilecektir.
 • IPARD Programının 2012 yılı uygulama raporu hazırlanacaktır.
 • Yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması çalışmaları yürütülecektir.
 • Ulusal Kırsal Kalkınma ağının kurulmasına yönelik hazırlıklar yapılacaktır.
 • Yeni program hazırlığı kapsamında çalışmaların ve sektör analizlerinin yapılması sağlanacaktır.
 • İkinci Dönem 22 ilin yetki devri işlemleri tamamlanacaktır.

 

 

HEDEFLER:

 • Hedeflenen yatırımlar vasıtasıyla tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlanması,
 • Gıda güvenliği, hayvan sağlığı, bitki sağlığı ve çevre ile ilgili AB standartlarına uyumun teşvik edilmesi,
 • Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması,
 • Yerel kırsal kalkınma stratejileri ve tarım-çevre tedbirlerinin uygulanması için hazırlık faaliyetlerinin yapılması,
 • Avrupa Birliği tarafından sağlanan fonların etkin ve tam olarak kullanılmasının sağlanması.

 

NASIL BAŞVURULUR?

 

A. İLLERİN İSİMLERİ

2007-2013 yılları için hazırlanan IPARD Programı, ilk uygulama döneminde 20 il, 2. uygulama döneminde de 22 il olmak üzere toplam  42 ili kapsamaktadır.

IPARD Programının ilk uygulama dönemi illeri;Afyon, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Ordu, Tokat, Amasya, Erzurum, Kars, Samsun, Trabzon, Balıkesir, Hatay,Konya, Sivas,Van, Çorum, Isparta, Malatya, Şanlıurfa, Yozgat,

İkinci Uygulama Dönemi İlleri; Ağrı, Aydın, Çankırı, Giresun, Manisa, Nevşehir, Aksaray, Burdur, Denizli, Karaman, Mardin, Uşak, Ankara, Bursa, Elazığ, Kastamonu, Mersin, Ardahan, Çanakkale, Erzincan, Kütahya, Muş’tur.

 

B. TEDBİRLER, ALT ÜST PARA MİKTARI

Tedbir–101.Tarımsal İşletmelerinin Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

 

Alt Tedbir 101.1.  Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Uygun harcama tutarı

En az 15.000 Avro, en fazla

1.000.000 Avro olmalıdır.

          

 Alt Tedbir 101.2. Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Uygun harcama tutarı

• Kırmızı et üreten tarımsal işletmeler için en az 20.000 Avro, en fazla 1.000.000 Avro,

• Kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler için en az 15.000 Avro, en fazla 500.000 Avro olmalıdır.

 

Tedbir–103. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaşmasına Yönelik Yatırımlar

 

Alt Tedbir 103.1. Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

Uygun Harcama Tutarı

Süt İşleyen İşletmeler için;

• En az 50.000 Avro

• En fazla 3.000.000 Avro

Üretici Örgütleri için;

• En az 25.000 Avro

• En fazla 1.000.000 Avro olmalıdır.

 

Alt Tedbir 103.2. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Uygun Harcama Tutarı

• En az 30.000 Avro

• En fazla 3.000.000 Avro olmalıdır.

 

Alt Tedbir 103.3. Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması

Uygun Harcama Tutarı

• En az 50.000 Avro

• En fazla 1.250.000 Avro olmalıdır.

 

Alt Tedbir 103.4. Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Uygun Harcama Tutarı

• En az 50.000 Avro

• En fazla 1.500.000 Avro olmalıdır.

 

Tedbir 302. – Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

 

Alt Tedbir 302.1. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Uygun Harcama Tutarı

• En az 5.000 Avro

• En fazla 250.000 Avro’dur.

 

Alt Tedbir 302.2. Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

Uygun Harcama Tutarı

• En az 10.000 Avro

• En fazla 250.000 Avro olmalıdır.

 

 

Alt Tedbir 302.3. Kırsal Turizmin

Geliştirilmesi

Uygun Harcama Tutarı

• En az 15.000 Avro,

• En fazla 400.000 Avro olmalıdır.

 

Alt Tedbir 302.4.  Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

Uygun Harcama Tutarı

• En az 15.000 Avro

• En fazla 200.000 Avro olmalıdır.

 

C. PROJENİN HAZIRLANIP TKDK İL KOORDİNATÖRLÜKLERİNE TESLİM EDİLMESİ

 

IPARD Programı desteklerinden faydalanmak isteyen işletmelerin ve yatırımcıların başvuru formu ve ekleri, iş planı ve teknik projenin yer aldığı başvuru paketini yatırımını uygulayacağı ildeki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğüne sunarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

D. DETAYLI BİLGİ İÇİN IPARD kapsamında verilen söz konusu desteklerle ilgili daha geniş bilgiler internet ortamında (http://www.tkdk.gov.tr) adresinde yer almaktadır.

 

 ​

SİVAS-ERZİNCAN KALKINMA PROJESİ

 

İŞİN TANIMI / AMACI:

 Sivas ve Erzincan illerinin az gelişmiş yerleşim birimlerinde, tarımsal verimliliğin ve gelir seviyesinin artırılması sağlanarak, kırsal göçün önlenmesidir.

 TARİHÇE:

 13,08 milyon dolar Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD)’dan, 9,9 milyon dolar Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC)’den temin edilen krediler ile birlikte, 4,4 milyon dolar hükümet ve 2,6 milyon dolar ise çiftçi katkılarından oluşan, toplam 30.04 milyon dolar  bütçeli, Sivas-Erzincan Kalkınma Projesi hazırlanmıştır. 6 Mayıs 2004 tarihinde IFAD ikraz anlaşması, 12 mayıs 2004 tarihinde OPEC İkraz anlaşması imzalanmış  17 ocak 2005 tarihinde IFAD, 25 şubat 2005 tarihinde ise OPEC anlaşmaları yürürlüğe girmiştir. Projeye ait kredi ise 2006 yılında efektif hale gelmiştir. Proje yönetim birimleri oluşturularak, faaliyetlere başlanılmıştır.

 YAPILAN ÇALIŞMALAR:

Köy Geliştirme Bileşeni kapsamında:

Kırsal alanda doğal kaynakları korumak,  kırsal alanları iş ve yaşama ortamı olarak daha yaşanılır hale getirmek amacıyla; 

Sosyal altı yapı yatırımı olarak, 30 köyde doğal arıtmalı kanalizasyon tesisi, 1 köyde içme suyu deposu, 1 köyde içme suyu rehabilitasyonu, 1 köyde ulaşım amaçlı köprülü menfez, 2 köyde taşkın koruma amaçlı istinat duvarları, 3 köyde de fırın yapılmıştır.

Sürdürülebilir kalkınmaya temel hazırlamak, kırsal ekonomiyi güçlendirmek ve üretimin pazarla entegrasyonuna yönelik alt yapının geliştirilmesi amacıyla;

Ekonomik alt yapı yatırımı olarak ta, 7 köyde arazi yolları, 165 köyde hayvan içme suyu yapıları tesis edilmiş,  Sivas il merkezinde ise 1 adet toprak tahlil laboratuvarı yapılmıştır.

Alt yapı yatırımlarından yararlanan faydalanıcı sayısı 79.000’dur.

Projenin tanıtımı, yürütülecek faaliyetlerin kapsamı, sağladığı fırsatlar ile Bakanlığımızın ve ilgili kuruluşların destek türlerinden yararlanma usul ve yöntemlerinin anlatıldığı;

- Çiftçi toplantıları yapılmıştır.

Tarımsal üretim ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılıp, geliştirilmesini sağlamak üzere,

- Başka illerde bulunan modern eğitim merkezilerine uygulamalı çiftçi eğitim gezileri ile çeşitli demonstrasyon ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.  

Bugüne kadar 16.000 çiftçinin eğitilmesi sağlanmış olup, eğitim giderlerinin tamamı projeden karşılanmıştır.

Çiftçilik desteği ve tarımsal pazarlama bileşeni kapsamında;

Proje illerinde üretimi yapılıp en yüksek pazar potansiyeline sahip ana ürünlerin; değer zinciri analizleri yapılarak, üretiminden nihai tüketiciye erişimine kadar olan süreçteki zayıf noktaları tespit edilmiştir.

Tespit edilen zayıf halkaları güçlendirmek üzere, Sivas İlinde süt ve arıcılık, Erzincan İlinde süt ve kuru fasulye sektörü için stratejik yatırım planları hazırlanarak,  tedarik zincirinin farklı seviyelerindeki katılımcılara, yatırım çerçevesi oluşturulmuştur.

Bu çerçevede; tarımsal ürünlerde verim, kalite ve hijyeni artırmak üzere, barınak yapımı, modernizasyonu, makine ve ekipman ile  pazarlamanın geliştirilmesi için işletme yönetimi dahil, 8 çiftçi örgütü ve 541 çiftçinin, yaklaşık 6 milyon dolarlık yatırımı için 4 milyon dolar hibe finansman desteği sağlanmıştır.

Üretimin modern koşullarda sürdürülmesine imkan sağlanarak, benzer projeler içinde model olan ve yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlanan bu yatırımlar ile;

12.000 çiftçiye hizmet eden, 89 ton/gün toplama ve 16 ton/gün taşıma kapasiteli olmak üzere, 60 ayrı yerleşim biriminde süt toplama merkezleri inşaa ettirilmiş,  makine teçhizat ve donanımları sağlanmıştır.

15.000 çiftçiye hizmet eden 1 adet kuru fasulye tasnif ve paketleme tesisi yaptırılmıştır.

756 kooperatif ortağının faydalandığı 5 adet balya makinası temin edilmiş, 1 ton/saat kapasiteli 7 adet kesif yem hazırlama ünitesi oluşturulmuştur.

81 çiftçinin; 20,30 ve 40’ar başlık olmak üzere toplam 2.210 baş kapasiteli yarı açık ve serbest duraklı  modern  yeni ahır inşaa etmeleri sağlanmış, 27 çiftçinin ise mevcut ahırlarında modernizasyon gerçekleştirilmiştir.  Halen 50 çiftçinin, yeni ahır ve mevcut ahırların rehabilitasyon inşaatına finansman destekler sağlanmıştır.

Proje alanındaki arıcıların bal yanında ilave ek gelir elde etmeleri için, 115 arıcının polen ve propolis üretimine başlaması sağlanmıştır.

353 çiftçinin ise çeşitli modern tarımsal alet ve makine temin etmesine destek verilmiştir. Proje Yönetimi ve organizasyon bileşeni kapsamında;

Sivas ve Erzincan illerimizde “Proje Yönetim Birimleri” oluşturularak, sözleşmeli proje personeli istihdamı gerçekleştirilmiştir.

İl Müdürlüklerinden görevlendirilen proje personelinin İngilizce lisan kursu ve teknik kapasitelerinin geliştirmesini sağlamak üzere, eğitim almaları sağlanmıştır. Proje çalışmalarında kullanılmak üzere 17 adet hizmet aracı alınarak, proje illerinin hizmetine verilmiştir.

İl Müdürlüklerimizin hizmet sunum kapasitelerini geliştirmek üzere, hizmet binalarının rehabilitasyonu ile demonstrasyonlarda kullanılmak üzere tarımsal makine ve ofis ekipmanı ihtiyaçları giderilmiştir. 

DEVAM EDEN PROJELER:

 Köy Geliştirme Bileşeni kapsamında:

İkisi Sivas beşi Erzincan’da olmak üzere 7 ayrı yerleşim biriminde teknolojik sulama olarak da adlandırılan kapalı borulu basınçlı sulama tesisi inşaatı devam etmektedir.

Sulama tesisi; 109 km hat uzunluğunda, 414 hidrattan oluşmakta olup, mevcut sulanan alanlara ilaveten, yaklaşık 10.000 dekar tarım alanının daha sulanmasıyla, toplam 30.000 dekar alanın basınçlı sulama alt yapısı oluşturulmaktadır.

Yararlanıcıların basınçlı sulamaya geçişini kolaylaştırmak üzere; hidratlardan tarla başına kadar olan bağlantılar, tarla içi damla ve yağmurlama sistemlerinin gösterildiği demonstrasyonlar ile teknik personelin ve faydalanıcıların  kapasite geliştirme eğitimleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Çiftçilik desteği ve tarımsal pazarlama bileşeni kapsamında;

Süt sektörü stratejik yatırım planı çerçevesinde, belirlenen zayıf noktaları gidermek üzere;  Projeden finansal destek sağlanacak 40 çiftçinin, yeni ahır yapımı ve mevcut ahırlarını rehabilitasyon inşaatları devam etmektedir. 250 çiftçiye yem kırma, karma ve hazırlama üniteleri oluşturmak üzere yapılacak destekler ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

 

HEDEFLER: Sivas ve Erzincan’ın kırsal bölgelerindeki sosyal ve tarımsal üretime ilişkin alt yapıyı iyileştirmek, tesis etmek ve köy hayatının kalitesini geliştirmek, proje illeri için önem arzeden ürünlerin pazar entegrasyonunu sağlamak, eğitim ve yayım yoluyla; yerel kalkınma kapasitelerini geliştirmektir.

 ​

Tarımsal Amaçlı Kooperatif Projeleri

TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİF PROJELERİ

1.      İlçe Bazında Gelişme Eksenlerinin Belirlenmesi (Üretim Planlaması)
2.      Proje Yönetimi
3.      Program ve Bütçe Yönetimi
 
İŞİN TANIMI / AMACI:
 Bakanlığımızın görev alanına giren 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan tarımsal amaçlı kooperatiflerin uygulamak istedikleri projelere teknik ve kredi desteği sağlayarak; kırsal alanda üretici ve yetiştiriciler arasında birlikteliği güçlendirmek, bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliği ön planda tutarak, rekabet üstünlüğüne haiz pazar değeri olan ürünlerin üretilmesi, işlenmesi ve tarımsal istihdamın artırılmasına katkı sağlayacak ileri teknolojide işletmelerin kurulmasına yardımcı olmaktır.
 
TARİHÇE:
Dünyada kooperatifçilik hareketi, 19. yüzyılın ortalarında sanayi devriminin yaratmış olduğu hızlı değişim ve dönüşüm sonucu işsizlik, iç göç, kentleşme, gelir dağılımının bozulması gibi ekonomik ve sosyal problemlerden daha az etkilenme amacıyla güçlerin birleştirilmesi şeklinde başlamıştır. Kooperatifçilik öncelikle İngiltere’de sonraki yıllarda da Fransa, Almanya gibi gelişmiş batılı ülkelerde ve ABD’de ülke ekonomisinin gelişmesine ve istihdamına katkı sağlayan bir sistem olarak devam edegelmiştir.
Türkiye’de Kooperatifçilik ilk olarak 1863 yılında devlet eliyle kurulan “memleket sandıkları” ile başlamış olmakla birlikte 1923 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra önemli bir ivme kazanmıştır.
Türkiye’de, 1920 ile 1938 yılları arasında kooperatiflere yönelik yapılan tüm hukuki düzenlemeler, Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilmiştir. 1961 Anayasasının 51. maddesinde “Devlet, kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır.” ifadesinin yer alması kooperatifçiliğin gelişmesi için devleti daha aktif ve sorumlu duruma getirmiştir. Halen yürürlükte olan 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, en üst düzeyde kooperatifçiliğin geliştirilmesi benimsenmiştir. Anayasamızın 171. maddesi, devlete, milli ekonominin yararlarını dikkate alarak öncelikle üretimin artırılması ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alma görevini vermiştir.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın görev alanında bulunan ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa göre kırsal alanda kurulan tarımsal amaçlı kooperatiflerin projeli faaliyetleri 1967, 1974, 1990 ve 2001 yıllarında olmak üzere çıkarılan 4 yönetmelik çerçevesinde yapılagelmiştir. Yürürlükte olan Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmeliğe göre işlemler sürdürülmektedir.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün; üreticilerin bilgi düzeyini yükseltmek, kooperatif, birlik, oda ve diğer üretici örgütlerinin kurulmasına izin vermek, iştiraklerini denetlemek, desteklemek; eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olarak sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri almak görevleri arasındadır. Kooperatiflerin uyguladığı projelerin desteklenmesi ve takip-tahsil görevi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan Projeler ve Kredilendirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
 
YAPILAN ÇALIŞMALAR:
1. İlçe Bazında Gelişme Eksenlerinin belirlenmesi(Üretim Planlaması)
- Bölgesel ve havza bazlı, ürün bazlı projelerin geliştirilmesi,
- Sistemdeki Tarımsal Amaçlı kooperatiflere yönelik etki analizleri çalışması yapması.
2. Proje Yönetimi
A) Tip (Örnek) projelerin hazırlanması, onaylanması
Etüt- Fizibilite Faaliyetleri yapmak,
Proje konuları ve değişiklikleri ile kapasite değişikliği kayıtlarının yapılması, (İş süreçlerinde kullanılacak)