Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler

Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi (TARSİM)

İŞİN TANIMI/AMACI:  Modern bir risk yönetim şekli olan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile sistem güvence altına alınmış, yaşanan risklere maruz kalan üreticilerin ürünleri teminat altına alınarak, üretimin sürdürülebilir olmasının sağlanması ve risklerden doğabilecek belirsiz kamu bütçe yükünün planlı hale getirilerek üreticilerin uzun vadeli gelir istikrarına kavuşturulması amaçlanmaktadır.

TARİHÇE: Dünyada  tarım ürünleri sigortası, dolu sigortaları ile başlamış ve zamanla yaygınlaşmıştır. Dolu daha çok yöresel bazda olduğu için sigorta şirketleri tek başlarına bu riski üstlenebilmekte ve çiftçiler de küçük primler ödeyerek dolu sigortası yaptırabilmektedirler. Ancak, katastrofik boyutu olan don, sel ve kuraklık gibi riskler, geniş alanlarda ve büyük hasarlara neden olduğu için primleri yüksektir. Sigorta şirketleri ile onları sigorta eden reasürans şirketleri, yanlarında Devlet olmadan, bu riskleri tek başlarına üstlenememektedirler. Bu nedenle birden çok riskin sigortalandığı ülkelerde çiftçinin sigorta yaptırabilmesi için Devlet; sigorta priminin bir bölümünü karşılamaktadır. Ülkemizde tarım sigortaları uygulamaları; Genel Sigortacılık Kanunu çerçevesinde, bitkisel ürünlerin dolu riskine karşı sigortalanması ile 1957 yılında başlamıştır.

Fakat bu sistem; çiftçinin gelir düzeyinin azlığı, tarım sigortaları için uzun yıllar bir devlet politikasının oluşmamış olması, tarım ve sigorta sektörlerindeki bilgi ve ilgi eksikliği, tarım sigortalarının gelişmesini engelleyen faktörlerle birlikte bağımsız bir yasal zemin oluşturulamadığından istenen başarıya ulaşılamamıştır.

5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile "Tarımda Risk Yönetimi" yeni bir boyut ve ivme kazanmış olup, üreticilerin, kanunda belirtilen riskler nedeniyle uğrayacağı zararların tazmin edilmesini temin etmek ve prim desteği sağlamak üzere tarım sigortaları uygulamasına yönelik esaslar belirlenmiştir.

Kanun çerçevesinde kısa adıyla TARSİM olarak adlandırılan Türkiye Tarım Sigortaları Sisteminin altyapısını oluşturması için; yönetmelikler ("Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ve "Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği"), genel şartlar ile tarife ve talimatlar hazırlanarak Hazine Müsteşarlığının onayıyla yürürlüğe girmiştir. Devlet Destekli ilk tarım sigortası poliçesi, 1 Haziran 2006 tarihinden itibaren kesilmeye başlanmıştır.

YAPILAN VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Modeli:

Üreticilerin riskler karşısında mağduriyetlerinin giderilmesi ve risklere karşı çözüm üretilebilmesi için, ülkemize uygun tarım sigortaları sisteminin kurulması yönünde, "Havuz Modeli" örnek alınmıştır. Modern bir risk yönetim şekli olan Tarım Sigortaları Havuzu ile sistem güvence altına alınmış, yaşanan risklere maruz kalan üreticilerin ürünleri teminat altına alınarak, üretimin sürdürülebilir olmasının sağlanması hedef alınmıştır.

Tarım Sigortaları 2006 – 2015 Genel Sonuçları:

Devlet Destekli Tarım Sigortaları uygulamasında ilk poliçesinin kesildiği 1 Haziran 2006 tarihinden 31 Aralık 2015 tarihine kadar gerçekleşen rakamlar ise;

81 İl, 965 ilçe, 1.661 bucak, 28.608 köy Devlet Destekli Tarım Sigortası ile tanıştı.

5.851.075 poliçe düzenlendi. 91 milyon dekar alanda 71 milyar TL tarımsal varlık sigortalandı. 3.6 milyar TL prim üretimi gerçekleştirildi. 1.9 milyar TL devlet prim desteği sağlandı. 2.3 milyar TL tazminat ödemesi yapıldı. 83.515 adet sera, 2.519.491 büyükbaş hayvan (süt ve besi sığırı), 2.082.167 küçükbaş hayvan (koyun ve keçi), 1.254 adet tavuk kümesi, 287 adet balık çiftliği ve  2.992.902 adet arılı kovan sigorta teminatına kavuştu.

HEDEFLER:

Türkiye Tarım Sigortası Sistemi (TARSİM)'de 2016 yılı itibariyle "Çoklu Risk Sigortası" yapılmaktadır. Uygulamanın, sürdürülebilir ve sağlıklı bir biçimde büyümesi ilkesinden sapmamak şartıyla; ürün ve risk bazında kapsamı genişletmek en büyük hedeflerimizden birisidir.

Tarım parsellerinin, diğer verileri yanında sigorta verileri de işlenmektedir. Bu işlemin sonucunda parsel bazlı risk hesaplanması uygulamasına geçilecektir. Böylece, sadece yüksek riskli parsellerin sigortalanması yerine üreticiler, riski az olan parseller için daha az prim ödeyerek sigorta yaptırabilecek ve sistemde daha rasyonel fiyatlandırma sağlanmış olacaktır. Bunun sonucunda her parsel kendi riski oranında prim ödeyecektir.

Orta vade de; tüm parsellerin verimlerinin tahmin edilmesi, bunların arazi ölçümleriyle doğrulanması ve her yıl parsel bazlı bu verim tahminlerinin güncellenmesi ile teknolojiye dayalı "Parsel Bazlı Verim Sigortası" uygulamaya geçirilebilecektir.

Uzun vade de; üreticilerimizin işletme kayıt sisteminin kurularak sadece bitkisel üretimini, hayvansal üretimini ve su ürünleri üretimini değil tüm tarımsal üretiminin bir işletme mantığı ile kayıt altına alınması sonucunda gelirindeki azalmanın tazmin edilebileceği "Gelir Koruma Sistemi Sigortası"na geçilmesi hedeflenmektedir.

Ek: Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi (TARSİM) 2016 Yılı Sunusu

Bitkisel Ürün Sigortası Örnek Prim Tutarları (1 Hektar) - 2016

Ürünler

(Dolu Paket)

 

 Üretim Miktarı (Kg)

 (*)

 

 Sigorta Bedeli 

(TL)

 

STANDART TARİFE
Çiftçinin Ödeyeceği Prim Tutarı (TL)

YABAN DOMUZU ZARARI DÂHİL

Çiftçinin Ödeyeceği Prim Tutarı (TL)

 

Buğday4.8003.3474763
Arpa4.1002.6254457
Çeltik8.15012.836162227
Ayçiçeği (Yağlık)2.7003.4652644
Mısır (Dane)13.1007.98079119
Pamuk5.4008.50599143
Kolza3.5744.60386109
Karpuz56.00025.515858985
Nohut1.7002.3102840
Korunga7.8003.6756078
Yulaf2.9001.4701825

Dolu Paketi Teminatları (Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Sel  ve Su Baskını)  İçin Ortalama Primlerdir,

 

Ürünler

 Üretim Miktarı (Kg)

 (*)

 

 Sigorta Bedeli

 (TL)

 

Çiftçinin Ödeyeceği Prim Tutarı (TL)
Dolu Paket (Standart)Dolu + Don standart
Kayısı17.90022.7857122.882
Portakal47.00031.0808121.558
Üzüm Kurutmalık30.60027.8256071.224
Fındık2.10013.230101379
Şeftali24.20025.83010252.298
Armut30.00044.20517883.967
Elma41.00037.59017183.014
Kiraz10.20029.92514802.479
Zeytin (Yağlık)10.00012.180131213
Antepfıstığı2.20014.700358766
Ceviz3.20021.2103961.137
Erik20.90030.4501.6193.536

 

 

 ​


Sera Sigortası Örnek Prim Tutarları (1 Dekar) - 2016

Dolu, Deprem, Taşıt Çarpması, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Sel ve Su Baskını, Kar ve Dolu Ağırlığı)

CAM SERA
Toplam Sigorta Bedeli (*)  (TL)Çiftçinin Ödeyeceği Prim Tutarı (TL)
1. Risk Kategorisi2. Risk Kategorisi3. Risk Kategorisi4. Risk Kategorisi
59.125446519592737

 

 

PLASTİK SERA
Toplam Sigorta Bedeli (*) (TL)Çiftçinin Ödeyeceği Prim Tutarı (TL)
1. Risk Kategorisi2. Risk Kategorisi3. Risk Kategorisi4. Risk Kategorisi
35.475266305345425

 

(*) Yukarıdaki tablolarda yer alan Toplam Sigorta Bedelinin unsurlar bazında dağılımı;

Cam Serada; Örtü Sigorta Bedeli: 19.350 TL, Ürün Sigorta Bedeli: 18.275 TL, Konstrüksiyon Sigorta Bedeli: 21.500 TL,

Plastik Serada; Örtü Sigorta Bedeli: 3.225 TL, Ürün Sigorta Bedeli: 16.125 TL, Konstrüksiyon Sigorta Bedeli: 16.125 TL,  olarak belirlenmiştir.​

Hayvan Hayat Sigortası Örnek Prim Tutarları - 2016

 (SÜT SIĞIRLARI ve MANDALAR)

1- GENİŞ KAPSAMLI,  1 NO'LU TARİFE

Hayvan

Sayısı

Bir Hayvanın Sigorta Bedeli

(TL)

Bir Hayvan için Çiftçinin Ödeyeceği

Prim Tutarı (TL)

17.500356
2- GENİŞ KAPSAMLI, 2 NO'LU TARİFE 
20 Baş ve üzeri7.500222

 

DAR KAPSAMLI (HASTALIKLAR HARİÇ) TARİFE

Hayvan Kategorisi

Bir Hayvanın Sigorta Bedeli

(TL)

Bir Hayvan için Çiftçinin Ödeyeceği Prim Tutarı (TL)
10 Baş ve Üzeri7.50029

 ​

(BESİ SIĞIRLARI ve MANDALARI)

1- MUAFİYETSİZ TARİFE

ERKEK BESİ

Hayvan Sayısı Grubu

 

Bir Hayvanın Sigorta Bedeli (TL)

Bir Hayvan için Çiftçinin Ödeyeceği Prim Tutarı

(TL)

3 Aylık6 Aylık9 Aylık12 Aylık
5-206.50094124153185
21-1006.50091117143176
101-2006.50088111133166
201-5006.50085104124156
501 ve üzeri6.5008198114146

 

2- %4 MUAFİYETLİ TARİFE

21-1006.50039495981
101-2006.50036465575
201-5006.50033425268
501 ve üzeri6.50029394962

 

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI ÖRNEK PRİM TUTARLARI-2016

(KOYUN, KEÇİ - KOÇ ve TEKELER)

1- GENİŞ KAPSAMLI,  1 NO'LU TARİFE (%2 MUAFİYETLİ)

Hayvan Sayısı GrubuBir Hayvanın Sigorta Bedeli  (TL)Bir Hayvan için Çiftçinin Ödeyeceği Prim Tutarı (TL)
10 Baş ve üzeri60022,5

 

2- GENİŞ KAPSAMLI,  2 NO'LU TARİFE (MUAFİYETSİZ)

Hayvan Sayısı GrubuBir Hayvanın Sigorta Bedeli  (TL)Bir Hayvan için Çiftçinin Ödeyeceği Prim Tutarı (TL)
10 Baş ve üzeri60027

 

3- DAR KAPSAMLI TARİFE (HASTALIKLAR HARİÇ)

Hayvan Sayısı GrubuBir Hayvanın Sigorta Bedeli  (TL)Bir Hayvan için Çiftçinin Ödeyeceği Prim Tutarı (TL)
10 Baş ve üzeri6001,8

 

SU ÜRÜNLERİ HAYAT SİGORTASI ÖRNEK PRİM TUTARLARI-2016

(Deniz, Göl Çiftliklerinde Yetiştirilen)

Toplam Sigorta Bedeli Üzerinden Muafiyet Uygulanan Tarifeler
ÜrünKapasite (Ton)Sigorta Bedeli (TL)Çiftçinin Ödeyeceği Prim Tutarı (TL)
Risk Kategorileri
123
Alabalık 100700.00010.50014.00017.500
Levrek-Çipura1001.200.00024.00030.00036.000
Orkinos1004.500.00078.75090.000112.500
Kafes ve Ağlar10 Adet (30 Metre)600.0009001.2001.500

 

Kafes Bazında Muafiyet Uygulaması Yapılan Tarifeler
ÜrünKapasite (Ton)Sigorta Bedeli (TL)Çiftçinin Ödeyeceği Prim Tutarı (TL)
Risk Kategorileri
123
Alabalık 100700.00012.25017.50021.000
Levrek-Çipura1001.200.00021.00030.00036.000
Orkinos1004.500.00090.000101.250123.750
Kafes ve Ağlar10 Adet (30 Metre)600.0001.2001.5001.800

 

 KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI ÖRNEK PRİM TUTARLARI-2016

1- GENİŞ KAPSAMLI TARİFE (HASTALIKLAR DAHİL)

Kategori (Yetiştirme Amacı)MuafiyetHayvan SayısıSigorta BedeliÇiftçinin Ödeyeceği
 (TL)  Prim Tutarı (TL) 
Broiler (Etçi Tavuk)2%10.00060.000255
Yumurta Tavuğu Civcivi2%10.000110.0001.100
Yumurta Tavuğu2%10.000110.0001.650
Damızlık ve Ana Damızlık Civciv2%10.000400.0003.800
Damızlık ve Ana Damızlık Tavuk2%10.000400.0005.500
Hindi2%10.000900.00013.500
Devekuşu2%300900.00022.500

 

2- DAR KAPSAMLI TARİFE

Kategori (Yetiştirme Amacı)MuafiyetHayvan SayısıSigorta BedeliÇiftçinin Ödeyeceği
 (TL)  Prim Tutarı (TL) 
Broiler (Etçi Tavuk)2%10.00060.000135
Yumurta Tavuğu Civcivi2%10.000110.000248
Yumurta Tavuğu2%10.000110.000248
Damızlık ve Ana Damızlık Civciv2%10.000400.000900
Damızlık ve Ana Damızlık Tavuk2%10.000400.000900
Hindi2%10.000900.0002.025
Devekuşu2%300900.0002.025

 

ARICILIK (ARILI KOVAN) SİGORTASI ÖRNEK PRİM TUTARLARI-2016​

Arıcılık TürüKovan SayısıSigorta Bedeli (TL)Çiftçinin Ödeyeceği                                  Prim Tutarı (TL)
Sabit10022.500101
Gezginci10022.500158

 

Sadece arılı kovanlar sigortalanmaktadır.

2090 SAYILI TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI

İŞİN TANIMI / AMACI:

Bu Kanun ve Yönetmelik kapsamında; ülkemizde meydana gelen tabii afetlerden (5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamı dışında kalan) tarımsal varlıkları belli bir oranda zarar gören veya yok olan, üretme imkanları önemli ölçüde bozulan çiftçilere ve üreticilerin kurmuş oldukları kooperatiflere, karşılıksız yardım yapmak üzere, gerekli iş ve işlemler yerine getirilmektir.

 

TARİHÇE:

Ülkemizde konuyla ilgili olarak ilk çalışmalar 1977 yılında başlamış ve 20/06/1977 Tarih ve 15987 sayılı Resmi Gazetede ''2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun'' yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca Bakanlar Kurulunca 5/7/2006 tarih ve 2006/10857 karar sayılı ''Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Yönetmelik'' 27/08/2006 Tarih ve 26272 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

1977-1996 yılları arasında bu kanun için ödenek aktarılmamıştır.

1996-2002 yılları arasında bu kanun kapsamında sadece hayvan kayıpları karşılanmıştır.

03/07/2001 tarihinde 5254 Sayılı "Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanun" yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu tarihten itibaren çiftçilerin hayvan ve bitkisel afet zararları "2090 sayılı Kanun'dan" karşılanmaya başlanmıştır.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

Ülkemizde meydana gelen afetler; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimizin tarafından afet sonrası düzenlenerek Bakanlığımıza gönderilen afet ihbar ve bilgi notları vasıtasıyla izlenmektedir. Meydana gelen afetin nevi, tarihi, etkilenen çiftçi sayısı ve etkilenen alan, ürünler ve hayvan sayıları ile etkilenme oranına ilişkin bilgiler, afet veri tabanına işlenmektedir.

Bu afet veri tabanından, ülkemiz genelinde meydana gelen afetlerden etkilenen çiftçi sayısı, köy sayısı ile etkilenen ürünler ve alan miktarları ile ilgili elde edilen notlar, bilgilendirilmek üzere makama arz edilmektedir.  Ayrıca üreticilerin kredi borçlarının ertelenmesine de imkan sağlayabilmek amacıyla, meydana gelen afetlerden etkilenen çiftçi sayısı ve üretim alanlarından, belirli periyotlarda Hazine Müsteşarlığının da haberdar edilmesi sağlanmaktadır.

5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamı dışında kalan afetler nedeniyle, tarımsal varlıkları %40'ın üzerinde zarar gören, bu zararlarını tarım ve tarım dışı diğer gelirleri ile karşılayamayacak durumda olan, kredi kuruluşlarından bu zararını karşılayacak borç ve tazminat alma imkanı olmayan, zarar ve ziyanı herhangi bir surette karşılanmamış olan ve yıllık gelir toplamının, yıllık asgari ücret brütünün 3 katına eşit ve altında olduğu İl Hasar Tespit Komisyon Kararı ile belirlenen çiftçilere, zarar oranlarının %70'i nisbetinde karşılıksız nakdi yardım yapılmaktadır. Bu amaçla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince gönderilen İl Hasar Tespit Komisyonu Kararları incelenerek, ödemelerin Kanun ve Yönetmelik esaslarına uygun olması sağlanmaktadır.  

 

Yönetmelik esaslarına uygun alınmış komisyon kararları için Makam onayı alınmaktadır. Alınan Makam onayı ile birlikte yardım yapılacak il defterdarlığına, afet tertibinden ödenek aktarılması için, Destekleme Daire Başkanlığı bilgilendirilmektedir. 

2090 Sayılı Kanun uygulamaları ile ilgili olarak; vatandaşlardan, kurum ve kuruluşlardan gelen başvuru ve şikayetler değerlendirilerek, sonuçlandırılmaktadır.

TBMM'den gelen yazılı sözlü soru önergeleri cevaplandırılmakta, bu Kanunla ilgili değişiklik yapılmasına dair Kanun Tekliflerine görüş verilmektedir.

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

Ülkemizde meydana gelen afetlerin, afet veri tabanına işlenerek izlenmesine devam edilmektedir. 

2090 Sayılı Kanun kapsamında 2015 yılında 6 ilde 280 çiftçi ailesine 1.893.472 TL karşılıksız yardım yapılmak üzere afet ödeneği aktarılmış olup, 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu Kapsamı haricindeki afetlerden zarar gören çiftçilere karşılıksız nakdi yardım yapılmak üzere, gerekli iş ve işlemlere devam edilmektedir.

2015/7510 sayılı Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde ülke genelinde meydana gelen afetlerden etkilenen 82.871 üreticinin, kredi borçlarının ertelenmesi için alınan İl/İlçe Hasar Tespit Komisyonu kararları,  Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine intikal ettirilerek, borç ertelenmesi sağlanmaktadır.  

 

HEDEFLER:

Ülkemizde meydana gelebilecek, Tarım Sigortaları Kanunu kapsamı dışındaki doğal afetler sonucu etkilenebilecek tarım alanlarının ve üreticilerin zararları karşılanarak,  sürdürülebilir tarım için gerekli çalışmalara devam edilecektir.

​ 

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMALARI

İŞİN TANIMI / AMACI:

Bu Kanun ile Köy sınırları içinde, şehir ve kasaba haricinde olup, belediye hududu içinde bulunsun veya bulunmasın tarımsal üretim yapılan sahalarda, üreticilere ait ekili, dikili alanlar ile tarımda kullanılan ve tarımla alakalı her nevi menkul ve gayri menkul mallar, su arkları, set ve bentler, çit, duvar ve benzeri engeller ile tarla ve bahçe yollarının korunması sağlanmaktadır.

Bu koruma işi ve işlemleri, köylerde ihtiyar meclisleri, belediyelik yerlerde ise koruma meclislerince yapılmaktadır. Bu meclislerin iş ve işlemleri il ve ilçelerde ayrı kurulan Murakabe heyetlerince denetlenmektedir.

Bakanlığımız İl ve ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürleri veya elemanları ise murakabe heyetinin üyesidir. Genellikle sekretarya işlerini de yürütmektedirler.

Bu Kanun'un yürütülmesinden;  Bakanlığımız ile birlikte İçişleri, Maliye ve Adalet Bakanlığı sorumludur.

 

TARİHÇE:

Çiftçi mallarının korunmasına yönelik ilk çalışmalar 1941 yılında başlamış ve 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun 02/07/1941 tarihinde kabul edilerek 10/07/1941 Tarih ve 4856 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

23/01/2008 tarihinde 5728 Sayılı Kanun'un ile bu Kanun'un 10., 17., 23 ve 31. Maddelerinde, 16/3/2011 tarihinde ise 6213 sayılı Kanun ile, 34. Maddesi değiştirilmiş ve Geçici 1. Madde eklenmiştir.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimizden Bakanlığımıza intikal eden hususlar ile ilgili olarak, Bakanlığımız Hukuk Müşavirliği ile işbirliği halinde, Kanun'un uygulanması sırasında karşılaşılan sorunlara çözüm getirilmektedir. Çeşitli zamanlarda da bazı sorunlar diğer Bakanlıklara yönlendirilerek, uygulamaların 4081 Sayılı Kanun'a uygun olarak yürütülmesi sağlanmaktadır.

4081 Sayılı Kanun uygulamaları ile ilgili olarak; vatandaşlardan, kurum ve kuruluşlardan gelen başvuru ve şikayetler değerlendirilerek, sonuçlandırılmaktadır.

TBMM'den gelen yazılı sözlü soru önergeleri cevaplandırılmakta, bu Kanunla ilgili değişiklik yapılmasına dair Kanun Tekliflerine görüş verilmektedir.

 

 DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimizden intikal ettirilen sorunlar ve şikayetler 4081 Sayılı Kanun çerçevesinde değerlendirilerek, çözümlenmektedir.

 4081 Sayılı Kanun'un değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması Bakanlığımızın inisiyatifinde olmadığından, uygulamada karşılaşılan sorunlara kalıcı çözüm getirmek üzere, Kanun'un uygulanmasından sorumlu diğer bakanlık temsilcileri ve Hukuk Müşavirliği temsilcisinin de katılımı ile bir çalışma başlatılmıştır. Her bakanlık yapılacak çalışmalara altlık oluşturmak üzere, illerden mevcut durum, sorunlar, öneriler ve Kanun'un uygulama kabiliyetini içeren bilgileri derleyerek, oluşturulacak eylem planı çerçevesinde, Kanun'da gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

 

HEDEFLER:

Kanun'un günümüz şartlarına uyumunu sağlayarak, sorunsuz bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. ​

''