3.5.2017 / Gösterim Sayısı : 5220

“Gıda Fiyatlarındaki Dalgalanmalar ve Bankacılık Sistemi Üzerindeki Etkileri” nin değerlendirildiği “Bankacılık Sektörü ve Güncel Sorunlar” konulu panele Başkanımız Kerim ÜSTÜN Panelist Olarak Katılım Sağladı

#gazi unv

Gazi Üniversitesi tarafından, 90. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Gıda Fiyatlarındaki Dalgalanmalar ve Bankacılık Sistemi Üzerindeki Etkileri" nin değerlendirildiği "Bankacılık Sektörü ve Güncel Sorunlar" konulu panel düzenlendi. Panele Strateji Geliştirme Başkanı Kerim ÜSTÜN Panelist olarak katıldı.

Davetli Konuşmacı olarak Panele katılan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ konuşmasında, ihracatta rekabet gücünün gıda sektöründen bağımsız düşünülemeyeceğini vurgulayarak, Türkiye'de 2 milyonun üzerinde kayıtlı çiftçi bulunduğunu ancak pazarlama zincirinin uzunluğunun ve tarımsal işletmelerin küçük ölçekli olmasının tarımda katma değerin düşük kalmasında etkili olduğunu belirtti. BAŞ, ithalatta dışa bağımlılık, döviz kuru dalgalanmaları, iş gücü ve elektrik kullanım maliyetleri, küçük ölçekli üretim ve parçalı arazi yapısı gibi faktörlerin tarımda arz maliyetlerini artırdığına dikkati çekerek, tarımsal ihracatta katma değeri yüksek ürünlere yönelmek gerektiğini vurguladı.

Ardından Moderatörlüğü Doç. Dr. Murat ÇETİNKAYA tarafından yapılan panele geçildi. Panelistler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Yakup ASARKAYA, Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet ŞENSOY ve Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanı Kerim ÜSTÜN tarafından birer sunum yapıldı.

Kerim ÜSTÜN konuşmasının başında, tarımın sadece yiyecek meselesi değil gelecek meselesi olduğunu ifade ederek, 2050'de dünya nüfusunun yaklaşık 10 milyar olacağını, bu nüfusu besleyebilmek için gıda üretiminin %60 oranında artırılması gerekliliğini ancak öte yandan dünyada her yıl 12 milyon hektar tarım arazisinin yok olduğunu ve her yıl 1.4 milyon ton gıdanın israf edildiğini ve 600 milyon insanın obezite problemi yaşadığını, günümüzde ise 800 milyon insanın aç, 34 ülkenin gıda sıkıntısı içerisinde olduğunu belirterek, gençlerin bu konularda bilinçlenmesi gereğinin altını çizdi ve gıdayı sağlayan tarım sektörünün önemini vurguladı.

Kerim ÜSTÜN Bakanlığın gıda güvenliği ve güvencesi konularında yaptığı çalışmalardan ve son yıllarda sektörde gerçekleştirilen atılımlardan bahsederek yaklaşık 15 yıl içerisinde bitkisel üretimini 98 milyon tondan 117 milyon tona, hayvansal üretimini 12 milyon tondan 23,5 milyon tona ve su ürünleri yetiştiriciliğinde ise üretimini 61 bin tondan 240 Bin tona çıkaran, 52.3 milyar dolarla iki katına çıkmış olan tarımsal hasılaya sahip, 11 Milyar Dolar tarımsal ithalata karşılık, 16,2 Milyar Dolar tarımsal ihracatla net ihracatçı konumunda olan Türkiye'nin oldukça iyi bir noktada olduğunu ifade etti.

Dış ticaret konusunun ürün kalemleri açısından ve katma değer yaratması yönüyle de irdelenmesi gereğini vurgulayan ÜSTÜN, buğday, pamuk, saman gibi ürünlerin ithal edilmesini eleştirirken, karşılığında yapılan un ihracatı, tekstil sanayiinin üretimi, ihracatı ve hayvansal üretimin ihtiyacı olan yemin karşılanması gibi konularında göz ardı edilmeden konunun daha farklı ancak daha gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğinin önemini vurguladı.

Gıda enflasyonu konusunda ise rakamların ulaştırma gideri gibi etkenlerin yanında, mevsimsel etkilerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini vurguladı. Bunun yanında tarımın, iklim, talep, hastalık ve zararlılar, dış politika hatta diğer ülkelerin iç politika değişiklikleri gibi çok geniş bir yelpazede birçok etkenden en fazla ve direkt olarak etkilenen bir sektör olduğunun hesaba katılması gerektiğini söyleyerek, bunlara rağmen gıda fiyatlarının, geçmiş yılların aksine, 2016 yılında tüketici enflasyonunu sınırladığını belirtti. Bakanlığımızın ve Gıda Ve Tarımsal Ürünler İzleme Ve Değerlendirme Komitesinin yapacağı çalışmaların sonucunda bu olumlu yönelimin devam edeceğinin umulduğunu söyledi. Bununla birlikte sorunun genelde üretici fiyatlarından kaynaklanmadığını,  takip eden safhalarda meydana gelen fiyat artışları için de diğer bazı Bakanlıklar ve kurumların üzerine düşen sorumluluklar olduğunu da vurgulayarak, işbirliği içinde hareket etmenin soruna daha kısa sürede ve kalıcı çözümler getireceğini belirtti.

Kerim ÜSTÜN konuşmasının sonunda Bakanlığın en önemli projesi olan "Milli Tarım Projesi'ne değinerek projenin, sadece bugünü değil yarını da planlayan bir tarım sektörü ile; (i)yapısal sorunların giderilmesi, (ii)Planlı ve yönlendirici üretime geçilmesi, (iii) İhracatın artırılması, (iv) tarımsal hasılamızın yükseltilmesi yanında (v) yerli ve yeterli üretimi hedeflediğini açıkladı.


''