17.7.2017 / Gösterim Sayısı : 40398

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna Başvuru Usulü

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNA BAŞVURU USULÜ

 

685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi hükmüne göre Komisyonun görev alanına giren konularda yapılacak yeni başvuruların Valilikler aracılığıyla yapılması esastır. Bakanlık merkezine yapılacak başvurular için başvuru adresi aşağıdadır.  Başvurular şahsen yapılmalıdır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Kat:1 No:107

Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu/ANKARA

Tel: 0 (312) 2873360  Dâhili: 8849

''