5.9.2016 / Gösterim Sayısı : 18310

TÜRKİYEDE SULANAN BİTKİLERİN BİTKİ SU TÜKETİM REHBERİ” Güncelleme Çalışmaları Tamamlanmıştır

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü( DSİ) arasında yapılan İkili İşbirliği Protokolü çerçevesinde ;Ülkemiz  toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminde yer alan sulama projelerinin planlama, tasarım ve işletme safhalarında kullanılan bitki su ihtiyacının belirlenmesi için halihazırda ülkemizde Blaney-Criddle yöntemine göre hazırlanmış olan Bitki Su Tüketim Rehberinin, Penman Monteith yöntemine geçiş yapılarak “Türkiye’ de Sulanan Bitkilerin Bitki Su Tüketimi Rehberi”güncelleme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda bitki su tüketimleri ve herhangi bir projenin sulama suyu ihtiyacı en kısa sürede ve daha sağlıklı bir şekilde, kriterleri Türkiye şartlarına uyarlanmış şekilde  hesaplanabilecektir...Dosyayı indirmek için tıklayınız

''