6.1.2016

TÜBİTAK 1007 - KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

TÜBİTAK 1007 - KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

Programın Amacı:

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözümü amacıyla 10 Mart 2005 tarihinde yapılan "Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)" toplantısında alınan karar doğrultusunda Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) başlatılmıştır.

Program ile;

Kamuda satın almaya dayalı tedarik yöntemi, Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedarikinin yurtdışından yapılması, Teknolojik nitelikli ürün/sistem için çok miktarda kaynağın yurtdışına aktarımı yerine,

Ar-Ge'ye dayalı tedarik yöntemi, Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedarikinin ulusal kaynaklardan sağlanması, Teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurtdışına aktarılan kaynakların daha az maliyetle yurtiçinde üretime aktarılması hedeflenmektedir.

 

Kamu kurumları tarafından tespit edilen sorunların çözümüne ve/veya ihtiyaçlara yönelik olarak  ilan edilen çağrılara üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri ve özel kuruluşların bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve alt yapı imkânları kullanılarak sunulan Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

Kamu kurumlarının Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarını giderme öncelikli hedefi yanında;

Kamu, özel kuruluş ve üniversite işbirliği teşvik edilmekte, Üniversitelerde yapılan temel ve uygulamalı araştırmaların sonuçları ürün geliştirmede kullanılarak, bilgi ve yüksek teknolojiye dayalı sanayi üretimi hedeflenmekte, Ülkemizdeki Ar-Ge personeli istihdamına katkı sağlanmaktadır.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TÜBİTAK 1007 PROGRAMI DEVAM EDEN PROJELER

TÜBİTAK 1007 PROGRAMI SONUÇLANAN PROJELER

''