T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Enstitü Müdürleri Ve Müdür Yardımcıları Toplantısı

Yayın Tarihi : 9.2.2017

TAGEM Enstitü Müdürleri ve Müdür Yardımcılarına yönelik olarak idari ve mali konularda bilgilendirmelerin yapıldığı Toplantı 04-05 Şubat 2017 tarihleri arasında Antalya İlinde bulunan Aska Lara Otel'de düzenlenmiştir.

Toplantı 04 Şubat 2017 Cumartesi günü TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat BİRİŞİK'in açılış konuşması ile başlamış ve devamında enstitülerimizin çalışma konuları ile norm kadrolarının belirlenmesine yönelik olarak bilgilendirmeler yapılmıştır.

Bakanlığımız ana hizmet birimlerinden;

Personel Genel Müdürlüğü tarafından, 657 Sayılı Kanunun Disiplin Hükümleri ve Disiplin Soruşturması Uygulama Esasları,

Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Daire Başkanlığı tarafından, Mali Mevzuatın Uygulanmasında ve İç Kontrol Sisteminde Sorumluluk,

Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Daire Başkanlığı tarafından, Bütçe Hazırlık ve Uygulama Süreçleri hakkında,

İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından İç Denetim ve Kamu Zararları konularında,

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından Enstitü Denetimleri hakkında bilgilendirme sunumları yapılmıştır.

Her bir sunumun sonrasında soru-cevap uygulaması yapılarak, sunum yapan kişilerce toplantı katılımcılarının sorularına cevaplar verilerek bilgilendirmeler yapılmıştır.