T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TAGEM-TİGEM Arasında Yerli Sebze Tohumculuğu Geliştirilmesi İşbirliği Protokolu İmzalandı

Yayın Tarihi : 3.3.2017

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yerli sebze tohumculuğunun geliştirilmesine yönelik ortak projelerin planlanması, yürütülmesi, uygulanması ve sonuçlarının paydaşlara tanıtılarak sektöre aktarılmasını amaçlayan işbirliği protokolü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) adına Genel Müdür Dr. Nevzat BİRİŞİK ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) adına Genel Müdür Mehmet TAŞAN tarafından 03.03.2017 tarihinde Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda törenle imzalanmıştır.

Protokol kapsamında;

 • Sebzelerde çeşit ve hat geliştirme,
 • Geliştirilen çeşitlerin sergi ve tarla günleri ile tanıtımı,
 • Geliştirilen çeşit ve hatların sektöre satışı,

  işbirliği alanları olarak belirlenmiştir.

İmzalan protokol ile TAGEM Araştırma Enstitülerinde projelerin;

 • Planlanması,
 • Yürütülmesi,
 • Uygulanması,
 • Sonuçların değerlendirilmesi,
 • Eğitim verilmesi.

çalışmalarını yapacaktır.

TİGEM işletmelerinde projeler için ihtiyaç duyulan;

 • Örtüaltı alanların planlaması,
 • Açık arazilerin planlaması,
 • Bu alanların inşaası, bakımı, onarımı,
 • Tohum hariç olmak üzere proje yürütülmesinde gerekli olan gübre ve bitki sağlığı ürünlerinin temini,
 • Proje yürütülmesinde kullanılacak olan diğer her türlü sarf malzemesi ve giderlerin karşılanması,

   görevlerini üstlenmiştir.