T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Etçi Damızlık Geliştirme Projesi

Yayın Tarihi : 16.5.2017

​           TAGEM tarafından oluşturulan ön modelin çoğaltılması, piyasada tutulması ile ilgili hangi metodun izleneceği konusunda ve hangi seviyede sektöre ulaştırılacağı konusunda firmalarla ortak çalışmalar yapılması gerekliliği doğmuş ve bu kapsamda hatları özel sektöre tanıtmak için 14 Nisan 2017 tarihinde bir toplantı yapılmış, mevcut durum kısmen paylaşılmış ve 5 Mayıs 2017 tarihinde özel sektörün talepleriyle birlikte katılımının sağlanacağı ikinci bir toplantı yapılmasına karar verilmiştir. 5 Mayıs 2017 tarihinde yapılan toplantı sonucunda özel sektör hatlara yoğun ilgi göstermiş ve talepte bulunmuştur. Bu kapsamda Büyük ebeveyn (Grandparent) ve Ebeveyn (Parent) düzeyinde taleplerin karşılanabileceği özel sektöre duyurulmuştur. Sektörün talebinin Ebeveyn yönünde olması sebebiyle üretim bu şekilde planlanacak olup,  Söz konusu ebeveynler Aralık 2017 ve Ocak 2018 tarihlerinden itibaren başlanarak özel sektörün kullanımına sunulacaktır.