5.10.2017 / Gösterim Sayısı : 1676

OPD Genel Değerlendirme Toplantısı İlgili Kurumların katılımlarıyla Gerçekleştirildi.

#OPD Genel Değerlendirme Toplantısı İlgili Kurumların katılımlarıyla Gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’nın (OTP) birinci sütunu altında yer alan Ortak Piyasa Düzeni (OPD) konusundaki uyum çalışmalarına hız vermek amacıyla, 2014 yılı Türkiye-AB Mali İşbirliği çerçevesinde Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan ve 2017 yılı Kasım ayı içerisinde başlaması beklenen “Avrupa Birliği Ortak Piyasa Düzenine Uyum İçin Bir Strateji Hazırlanması Projesi” öncesinde, ilgili kurumların bir araya gelmesi, proje hakkında bilgi edinmeleri ve konuyla ilgili Türkiye’deki duruma ilişkin genel bir değerlendirme yapılabilmesi maksadıyla 21 Eylül 2017 tarihinde Mövenpick Otel’de bir toplantı yapılmıştır. 
Açılış konuşmasını Genel Müdürlüğümüz AB Uyum Daire Başkanı Sayın Salih Turgay IŞIK’ın yaptığı toplantıda, Genel Müdürlüğümüz AB uzmanlarının konuyu, projeyi ve Bakanlığımız çalışmalarını açıklayan sunumlarının ardından; T.C. Merkez Bankası, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TÜİK, TÜRKPATENT, Şeker Kurumu ve TAPDK tarafından OPD çerçevesinde kendi alanlarına giren konularda sunumlar yapılmıştır. 
Katılımcıların, gerek konuyla ilgili farkındalık yaratılması gerekse ilgili taraflar arasında iletişim kurulması açısından çok başarılı buldukları toplantının akabinde, çeşitli toplantılar vasıtasıyla sektör ve paydaşlarla iletişim ve işbirliği faaliyetlerine devam edilmesi planlanmaktadır.  ''