Yayınlarımız

AB ve Tarım Alanında Faaliyet Gösteren Uluslararası Kuruluşlar​  kitabına ulaşmak için tıklayınız..

AB ve Tarım Alanında Faaliyet Gösteren Uluslararası Kuruluşlar​ broşürlerine ulaşmak için tıklayınız..​​​​

FAO-Türkiye Ortaklık Programı (FTPP) bültenleri ve raporlarına ulaşmak için tıklayınız..

Uzman Gözüyle yayınımıza ulaşmak için tıklayınız..

Türkiye ve AB'de Kırsal Kalkınma: Bir Mevzuat Derlemesi yayınına ulaşmak için tıklayınız..

Türk Tarım Sektörünün AB Sürecinde İncelemesi yayınına ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye-AB Tarım İlişkilerinde Dönüm Noktaları yayınına ulaşmak için tıklayınız.

AB ve Kırsal Kalkınma başlığındaki diğer yayınlarımıza ulaşmak için tıklayınız..

Avrupa Birliği kurumları Kitapçığını görmek için tklayınız.
''