Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

  • Bakanlık görev alanı ile ilgili AB müktesebatını ve politikalarını izlemek, bunların uyumu ve uygulanması için gerekli idari ve kurumsal tedbirlerin alınmasını sağlamak yönünde çalışmalar yürütmek ve bu kapsamda diğer ilgili birimlerce yürütülen çalışmalara katılım sağlamak ve çalışmaları AB'ye uyum doğrultusunda yönlendirmek,
  • Bakanlık görev alanıyla ilgili AB'ye uyum konusunda yapılan çalışmalarda Bakanlık birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon sağlamak ve takibini yapmak,
  • Bakanlık görev alanına giren konularda AB ile müzakere ve görüş alışverişi sürecini yönetmek, bu süreçte yayımlanan resmi belgelerin takibini yapmak, ilgili birimleri bilgilendirmek ve Bakanlık görüşünün oluşturulması yönünde gerekli koordinasyonu yapmak; AB ile oluşturulmuş teknik organların çalışmalarına katılım ve katkı sağlamak ile bu ve benzeri konularla ilgili iş ve işlemlerin takibini yapmak.
  • Bakanlığı ilgilendiren konularda, AB ile Ülkemiz arasında hukuki düzenlemelerden doğan hak ve yükümlülüklerin takibini yapmaktır.

 

 VİZYONUMUZ

  • Ülkemiz vatandaşlarının tüketici olarak gelişmiş ülkeler düzeyinde kaliteli ve güvenilir gıdaya erişimine katkı sağlamak.
  • Türk üreticisinin değişen ve gelişen dünya pazarının taleplerine cevap veren rekabetçi bir yapıya geçişine destek olmak.
  • Başka ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğini artırmak.
''