Faydalı Linkler

Avrupa Birliği (AB) resmi sayfasıhttp://europa.eu/index_en.htm
AB Kurumlarıhttp://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü (DG AGRI)http://ec.europa.eu/dgs/agriculture/index_en.htm
Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketici Genel Müdürlüğü (DG SANTE)http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
Avrupa Komisyonu Denizcilik ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü (DG MARE)http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_en.htm
Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü http://ec.europa.eu/enlargement/about/directorate-general/index_en.htm
AB Politikalarıhttp://europa.eu/pol/index_en.htm
AB Mevzuatı (EUR-LEX)http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
AB Teknik Yardım ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX)http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/index_en.htm
Ortak Tarım Politikası Reformu

http://www.reformthecap.eu

http://capreform.eu/

AB Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (FADN)http://ec.europa.eu/agriculture/rica/
Avrupa Çiftçi ve Tarım Kooperatifleri Birliği http://www.copa-cogeca.be/
Avrupa Gıda, Tarım ve Turizm Sendikaları Federasyonu http://www.effat.org          
AB Türkiye Delegasyonuhttp://www.avrupa.info.tr
AB Bakanlığıhttp://www.ab.gov.tr
Dışişleri Bakanlığıhttp://www.mfa.gov.tr
Ekonomi Bakanlığıhttp://www.ekonomi.gov.tr
AB haberleri için

http://www.abhaber.com/

http://www.euractiv.com.tr/

http://www.ikv.org.tr

http://www.ab-ilan.com

  
Uluslararası Bitki Koruma Anlaşmasıhttps://www.ippc.int/
AB Bitki Sağlığı Bildirim Sistemihttp://ec.europa.eu/food/plant/europhyt/
Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Organizasyonu http://www.eppo.int/ 
Topluluk Bitki Çeşit Ofisihttp://www.cpvo.europa.eu/
Avrupa Bitki Sağlığı Araştırma Koordinasyon Birimihttp://www.euphresco.org/
Uluslararası Tohum Test Birliği (ISTA)http://www.seedtest.org
  
Avrupa Komisyonu – Hayvan Sağlığı, Refahı ve Zootekni

http://ec.europa.eu/food/animal/index_en.htm

 

Interbull -  Avrupa Referans Zootekni Laboratuarı (Sığır)

http://www.interbull.org/

 

BESD-BİRhttp://www.besd-bir.org/
YUM-BİR http://www.yum-bir.org/
SET-BİRhttp://www.setbir.org.tr/ana/default.asp
Türkiye Damızlık Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliğihttp://www.dsymb.org.tr/
Uluslararası Hayvan Hastalıkları Örgütü  (OIE)http://www.oie.int/
  
Avrupa Birliği Denizcilik ve Balıkçılık Resmi sayfasıhttp://europa.eu/pol/fish/index_en.htm
Genel Akdeniz Balıkçılığı Komisyonuwww.gfcm.org
Atlantik Ton Balıklarını Koruma Uluslararası Komisyonuwww.iccat.es
30000 balık türünün ayrıntılı olarak anlatıldığı resmi sitehttp://www.fishbase.org/search.php
Antarktika Canlı Deniz Kaynaklarını Koruma Komisyonu Resmi Sitesihttp://www.ccamlr.org
Kuzey Batı Atlantik Balıkçılık Örgütü Resmi Sitesihttp://www.nafo.int
Nesli Tehlikede Olan Türlerin Ticareti Sözleşmesi Resmi Sitesihttp://www.cites.org
Avrupa İçsu Balıkçılığı Tavsiye Komisyonu Resmi Sitesihttp://www.fao.org/fi/eifac.htm
Avrupa Birliği Su Ürünleri Piyasa Gözleme Ofisihttp://www.eumofa.eu/
Küresel Çevre Koruma Örgütü Resmi Sitesihttp://www.wwf.org
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz ve Balık Biyolojisi Sözlüğühttp://www.ims.metu.edu.tr/DenizSozluk/ABC/coverpage.htm
Balıkçılıkla İlgili İzleme, Kontrol ve Gözetim Faaliyetlerinin Koordinasyonu ve İşbirliği Uluslararası Ağı Resmi Sitesihttp://www.imcsnet.org
EUROFISHhttp://www.eurofish.dk
  
Avrupa Komisyonu Tüketici ve Sağlığın Korunmasıhttp://ec.europa.eu/food/index_en.htm
AB Gıda ve Yem Güvenilirliğihttp://ec.europa.eu/food/food/index_en.htm
AB Gıda ve Veterinerlik Ofisihttp://ec.europa.eu/food/fvo/index_en.cfm
Avrupa Gıda Güvenilirliği Otoritesi

http://www.efsa.europa.eu/

 

Kodeks Alimentariushttp://www.codexalimentarius.org/
  
Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Teşkilatı (FAO) istatistiklerihttp://www.fao.org/corp/statistics/en/  
Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT)http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
AB Pazara Giriş Veri Tabanıhttp://madb.europa.eu
Dünya Ticaret Örgütü veri tabanıhttp://stat.wto.org
İktisadi İşbirliği Teşkilatı (OECD) Veri tabanıhttp://stats.oecd.org
AB Balıkçılık İstatistikleri http://bookshop.europa.eu/en/facts-and-figures-on-the-common-fisheries-policy-pbKLAH13001/?CatalogCategoryID=WYoKABstMh4AAAEjAZEY4e5L
Dünya Bankası Veri Tabanıhttp://econ.worldbank.org
Türkiye İstatistik Kurumuhttp://www.tuik.gov.tr/
Merkez Bankası veri tabanıhttp://evds.tcmb.gov.tr
''