TAIEX Mekanizması

TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi Değişim Mekanizması) AB Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Biriminin uygulamakta olduğu bir kurumsal yapılanma aracıdır. TAIEX AB mevzuatının iç hukuka aktarılması, uygulanması ve yürütülmesi aşamalarında faydalanıcı ülkelere uzmanlık desteği sağlar. Büyük oranda talep güdümlü olan bu mekanizma yardım taleplerini yönlendirir ve sorunların kısa vadeli çözümü için en uygun uzmanlığın sağlanmasına katkıda bulunur. 

TAIEX'in temel görevleri şunlardır:

 • Faydalanıcı ülkelerin ulusal mevzuatının AB mevzuatına uyumlu hale getirilmesi ve uyumlaştırılmış mevzuatın uygulanması ve yürütülmesi aşamalarında kısa süreli uzmanlık ve danışmanlık desteği sunmak
 • Faydalanıcılara teknik eğitim ve örnek uygulamalar sunmak.
 • Veritabanları yoluyla teknik yardım ihtiyacını belirlemek

TAIEX kimlere destek verir?

 • Resmi kurum çalışanları, yerel yönetimler, yargı birimleri ve kanun uygulayıcı birimler
 • Parlamento ve hukuk birimleri
 • Profesyonel ya da ticari dernekler
 • Yasal düzenlemelerin başka bir dile çevrilmesinde ya da düzeltilmesinde çalışanlar

  Ülkemiz, 15 Mart 2002 tarihinden itibaren TAIEX tarafından organize edilen eğitimlerden yararlanmaktadır. Bu kapsamda Tarım (Tarım, Kırsal Kalkınma ve Balıkçılık), Gıda Güvenilirliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı başlıkları altında ulusal mevzuatımızın AB mevzuatına aktarımı, uygulanması ve yürütülmesi amacıyla eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.

Eğitim Haritası


2010 yılından bu yana Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından o yıl içerisinde gerçekleştirilmek istenen faaliyetler için bir "Eğitim Haritası" hazırlanarak Komisyona sunulmakta ve Brüksel'de gerçekleştirilen Eğitim İrtibat Yetkilisi (TLO-TAIEX Liaison Officer) toplantısında yapılan müzakerelerle son hali verilmektedir. Bakanlığımız adına TLO görevi Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda; her yıl Bakanlığımız ilgili birimlerinin talepleri doğrultusunda Tarım, Kırsal Kalkınma, Balıkçılık, Gıda Güvenilirliği ve Veterinerlik konularına ilişkin eğitim faaliyetlerinin yer aldığı Eğitim Haritaları çalışmaları Bakanlığımız TLO'su tarafından koordine edilmektedir. Söz konusu eğitim haritaları, başvuru sahibi olan Bakanlığımız birimleri, AB Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun katılımıyla gerçekleştirilen bir dizi toplantı neticesinde son hali verilerek TAIEX'e gönderilmektedir. 2013 yılından itibaren, eğitim haritaları ön onaya tabi tutulmaktadır. TAIEX, Komisyonun ilgili birimleri ve AB Türkiye Delegasyonu ile yaptığı istişare neticesinde öncelikli olarak belirlediği başvurulara ön onay vermektedir. Ön onay alan başvurular, veritabanından resmi başvuru yapıldıktan sonra daha hızlı bir şekilde onaylanmaktadır.


Eğitim Başvuruları

Eğitim haritaları kapsamında gerçekleşecek faaliyetler, planlanan zaman dilimine uygun olarak Bakanlığımız ilgili birimleri tarafından AB Bakanlığı bünyesinde yer alan TAIEX veritabanına girilmekte,  TLO tarafından onaylanan başvurular AB Bakanlığı'nın ilgili Başkanlığının onayı alındıktan sonra TAIEX'e iletilmektedir. Eğitim haritalarında yer almayan ancak öncelik ve aciliyet arz eden konularda yine veritabanı üzerinden yılın her dönemi başvuru yapılabilmektedir.

 

Temel olarak üç alanda TAIEX başvurusu yapılmaktadır:

 1. Çalıştay
 2. Uzman Görevi
 3. Çalışma Ziyareti

 

Çalıştay

 • Tematik veya uygulamaya yönelik
 • Üye ülke uzmanları ve yararlanıcı ülkede konunun tüm paydaşlarının katılımı ile düzenlenir. (30 – 100 katılımcı)
 • Simültane tercüme 

Uzman Görevi

 • Bir veya iki üye devlet uzmanı
 • 3 – 10 arası katılımcı
 • Kısıtlı tercüme hizmeti

Çalışma Ziyareti

 • Ülke ve kurum seçimi olabiliyor
 • Gidilmek istenen üye devlette görülecek somut unsurlar olması (teknik ekipman, laboratuvar, spesifik ağ sistemi, karmaşık idari yapılar vb.) gerekli
 • Azami üç katılımcı ve  Kısıtlı tercüme hizmeti
 • Katılımcıların yol, konaklama ve harcırahları TAIEX tarafından karşılanmakta ​

Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar:

 • AB Mevzuatına Uyum Kapsamında yapılmalı
 • Mükerrer başvuru olmamalı: AB tarafından TAIEX ya da diğer mekanizmalarca destek sağlanmış bir konuda yeni bir başvuru yapılmamalı. Ancak bir TAIEX faaliyetini yada Eşleştirme projesini tamamlayacak konularda başvuru yapılabilir
 • Kurum Önceliklerine Dikkat Edilmeli: Başvuru yapan kurumun önceliklerine dikkat edilmelidir. Bu, başvurunun kabul edilme şansını artırır. Kurum öncelikleri için bkz. : Ulusal program, ilerleme raporları

 

Faydalı linkler:

TAIEX Hakkında ​Genel Bilgi

TAIEX Resmi Web Sitesi

TAIEX veritabanı

Kamu Kurum ve Kuruluşları TAIEX Temas Kişileri Listesi

 

TAIEX mekanizması ve TAIEX veritabanı ile ilgili sorularınız için burak.yildirim@tarim.gov.tr adresi ile irtibata geçebilirsiniz​.


''