Dış Pazar Stratejileri Sektör Toplantıları

Süt ve Süt Ürünleri Dış Pazar Stratejileri Toplantısı

Süt ve Süt Ürünleri Dış Pazar Stratejileri Sektör Toplantısı Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet DANİŞ'in başkanlığında, 22 Haziran 2016 Çarşamba günü gerçekleştirilmiştir. Sektör Toplantısında Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet DANİŞ'in açılış konuşmasını takiben, Genel Müdürümüz Sayın Ali Recep NAZLI, Dış Pazar Stratejileri Çalışma Grubuna dair bilgiler vermiş olup, Çalışma Grubu Koordinatörü Dr. Uğur İLKDOĞAN da bir sunum gerçekleştirmiştir. Toplantıda Bakanlığımızdan Genel Müdürlüğümüz yanı sıra, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü birim amirleri hazır bulunmuşlardır. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri, SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreter Yardımcısı,  Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği İcra Kurulu Üyeleri, Danışmanları ve Genel Sekreteri,  Güney Süt A.Ş, Torunoğlu Süt, Aynes A.Ş., Bahçıvan Gıda A.Ş., Pınar Süt A.Ş. yetkililerinin katıldığı toplantıda süt ve süt ürünlerinde ihracat potansiyelimiz değerlendirilmiş, mevcut pazarlardaki payımızın arttırılması ve alternatif pazarların tespit edilebilmesi adına tüm paydaşların görüşü alınmıştır. Toplantıyı başından sonuna kadar Bakan Yardımcımız Sayın DANİŞ yönetmiş olup, sektör temsilcileri; Bakanlığımızda böyle bir birimin oluşturulmuş olmasından ve bu tarz bir diyalog ile misafir edilmekten duydukları memnuniyetlerini dile getirmişlerdir.

Önümüzdeki günlerde, dış pazarlara avantajlı olacağımız, ihracat potansiyeli olan ürün ve sektörlere yönelik sektör toplantılarımızın devam edeceği bilgisini de veren Sayın DANİŞ bu toplantının süt sektörü için bir başlangıç oluğunu ve somut adımların sektör temsilcileri ve kamu ile beraber atılacağına inancını vurgulayarak toplantıyı bitir​mişlerdir. ​

Süt ve Süt Ürünleri Sektörü Dış Pazar Stratejileri Raporu için tıklayınız.

Beyaz Et ve Yumurta Dış Pazar Stratejileri Toplantısı

Beyaz et ve yumurta sektörünün dış ticarette yaşadığı sorunları görüşmek, sektörün mevcut pazarlardaki payını arttırmak ve yeni pazarlar bulmak amacıyla düzenlenen "Beyaz Et ve Yumurta Dış Pazar Stratejileri Sektör Toplantısı" 16 Ağustos 2016 tarihinde Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet DANİŞ'in başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Genel Müdürlüğümüzün organize ettiği toplantıya Bakanlığımızın ilgili birimlerinin yanı sıra Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Ege İhracatçı Birlikleri, Kanatlı Tanıtım Grubu ve özel sektör temsilcileri katılım sağlamışlardır.

Toplantıda Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet DANİŞ'in açılış konuşmasını takiben, Genel Müdürümüz Sayın Ali Recep NAZLI, Dış Pazar Stratejileri Çalışma Grubuna dair bilgiler vermiş, akabinde Çalışma Grup Sorumlusu Dr. Uğur İLKDOĞAN, Çalışma Grubunun işleyişi ve kanatlı ve yumurta sektörü hakkında bilgilendirmede bulunmuştur.

Toplantıda sektör temsilcileri; beyaz et ve yumurta sektörlerinin üretim, işleme ve pazarlama alanlarında yaşamakta olduğu sorunlar, geleneksel pazarlarımızda mevcudiyetimizin sürdürülmesi, yeni pazarlara erişim olanakları, uluslararası sağlık standartları ve iç piyasada tüketimin artırılması konularında Bakanlığımız birimleri ve diğer katılımcılar ile görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

Beyaz Et Sektörü Dış Pazar Stratejileri Raporu için tıklayınız.

Yumurta Sektörü Dış Pazar Stratejileri Raporu için tıklayınız.

Yaş Meyve ve Sebze Dış Pazar Stratejileri Toplantısı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sektör temsilcilerinin görüş, sorun ve önerilerinin alındığı "Yaş Meyve Sebze/Kuru Meyve ve Seracılık Dış Pazar Sektör Toplantısı", 09 Kasım 2016 tarihinde Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) ev sahipliğinde Mersin'de gerçekleştirilmiştir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet DANİŞ başkanlığında AKİB hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya, Mersin Valisi Sayın Özdemir  ÇAKACAK, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Sayın Ali Recep NAZLI, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali KAVAK, Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Sayın Kemal KAÇMAZ ile Bakanlık bürokratları, Mersin, İzmir, Antalya, Muğla, Bursa, Aydın İl Müdür ve İl Müdür Yardımcıları, İhracatçı Birlikleri ve Sektör Temsilcileri katılmışlardır.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Özdemir ÇAKACAK, toplantıda sektör temsilcilerinin üretimden satışa kadar dile getirmek istedikleri konuları birinci elden Bakan Yardımcısı Mehmet DANİŞ'in dinleyeceğini ve yetkili bürokratlara ileteceklerini, söz konusu hususlarda değerlendirme yapılacağını belirtmiştir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Sayın DANİŞ ise, bu toplantıların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk ÇELİK'in göreve gelmesinden kısa bir süre sonra başladığını, bu minvalde Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde "Dış Pazar Stratejileri Çalışma Grubu" kurulduğunu ve söz konusu grubun tarımsal dış pazarlara yönelik stratejiler oluşturmaya yönelik çalışmalar yaptığına dikkat çekmiştir.

Bakan Yardımcısı Sayın DANİŞ, Sektör Toplantılarının 4.sü olan "Yaş Meyve Sebze/Kuru Meyve ve Seracılık Dış Pazar Sektör Toplantısı"nda özellikle üreticinin pazarda yaşadığı sorunların üreticiye yansıması ve bunun tarımsal üretimi etkilemesi nedeniyle Bakanlık olarak ürünlerin dış pazarlara nasıl etkili bir biçimde ihraç edileceğine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi düşüncesiyle bu şekilde bir çalışma modelinin benimsendiğini ifade etmiş,  söz konusu sektör toplantılarında alınan kararlara ve belirlenen sorunlara yönelik ivedilikle çalışılacağını belirtmişlerdir.

Hem üreticilerin hem de ihracatçıların bir arada olması münasebetiyle bu toplantının Mersin'de yapılmasını son derece anlamlı bulduklarını da sözlerine ekleyen Bakan Yardımcısı Sayın DANİŞ, "Buradaki amacımız, sektörümüzün üretimden pazara kadar yaşadığı sorunları birinci ağızdan yetkililerden dinleyip, Bakanlık olarak biz ne yapabiliriz, bunun arayışı içindeyiz. Bu toplantılarda hem bir sinerji oluşturuyoruz, hem karşılıklı olarak ne yapabileceğimizi konuşuyoruz hem de sektörle Bakanlığımız arasında yeni bir iletişim kanalı da oluşturmuş oluyoruz. Bizim Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde oluşturduğumuz Dış Pazar Stratejileri Çalışma Grubumuz, anında üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın yaşadığı, diğer Bakanlıklar da dahil tüm sorunlara, birinci elden yardımcı olmaya çalışan bir yapıdır. Onların yanlarında olmak istiyoruz. Sayın Bakanımızın talimatları bu yönde. Dolayısıyla bu toplantıyla beraber yeni bir sinerjinin, yeni bir dönemin başlayacağını ümit ediyoruz" şeklinde konuşmuşlardır.

Rusya krizinin üreticiler ve ihracatçılar üzerindeki etkilerine değinen DANİŞ, "Geçtiğimiz dönemde özellikle Rusya ile yaşamış olduğumuz sorun, üreticimiz üzerinde, sektörler üzerinde, tarım ürünleri üreticisi üzerinde ağır bir baskı ve yük oluşturdu. Artık bunun sonuçları yavaş yavaş giderilmeye başlandı. Bu sürecin devamı olarak da 18 Kasım'da yine Sayın Bakanımızın başkanlığında Soçi'ye bir tarım fuarına katılmak üzere geniş bir heyetle gidiyoruz. Orada yaptığımız ön görüşmelerde de evet, bir süreç başladı ama bazı ürünlerle ilgili ağır işleyen bir süreç var. Bunun daha da hızlandırılması niyetini taşıdığımızı, Sayın Bakanımızın bu amaçla Soçi'ye ciddi bir heyetle katılacağını ifade ettik. Onlar da bunu memnuniyetle karşıladılar" ifadelerini kullanmışlardır..

Aynı zamanda, sektörün önde gelen isimlerinin sorunlarını ve önerilerini belirttiği "Yaş Meyve Sebze/ Kuru Meyve ve Seracılık Dış Pazar Sektör Toplantısı"'nda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Saın DANİŞ, hem il müdürlerinin, hem ihracatçının, hem üreticinin hem de sektör temsilcilerinin yanında olduklarını, kendilerini ifade ettikleri sürece onları dinleyeceklerini, önerilerini değerlendireceklerini belirtmiş, tüm bu sürecin hızla yönetilmeye çalışılacağını ve sektör toplantılarının belirli aralıklarda devam edeceğini ifade etmişlerdir.

Sayın DANİŞ'in ardından Dış Pazar Stratejileri Çalışma Grubu Koordinatörü Dr. Uğur İLKDOĞAN tarafından çalışma grubunu tanıtıcı ve anılan sektörlere yönelik pazar stratejilerini ortaya koyan bir sunum yapmıştır. Sayın İLKDOĞAN'ın sunumundan sonra sektör temsilcileri tek tek söz alarak görüşlerini dile getirmişlerdir.

Yaş Meyve Sebze/Kuru Meyve ve Seracılık Sektörü Dış Pazar Stratejileri Raporu için tıklayınız.

Dondurma Dış Pazar Stratejileri Alt Sektör Toplantısı

Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki Dış Pazar Stratejileri Çalışma grubumuzun 22 Haziran 2016 tarihinde organize ettiği "Süt ve Süt Ürünleri Sektörü Dış Pazar Stratejileri Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda  "Dondurma Ürünleri" kapsamında bir sektör toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet DANİŞ'in himayelerinde, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün organizasyonu ile Bakanlığımız ilgili kurumları; Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM), Et ve Süt Kurumu (ESK), Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ) ile Ekonomi Bakanlığı, ASÜD altında örgütlenen firmalar ve butik dondurma üreticilerinin yer aldığı "Dondurma Ürünleri Dış Pazar Sektör Toplantısı" 6 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantı açılış konuşmasına tüm katılımcılara teşriflerinden dolayı teşekkür ederek başlayan Sayın DANİŞ, üretilen sütün değerlendirilmesinde önemli bir yer alan dondurma ve ürünlerinin üretim ve pazarlanması konularında yaşanan sıkıntıların ortaya konacağı bir toplantının gerçekleştirilmesini ümit ettiğini belirtmiş, yalnızca iç tüketimi değil, ihracatımızı artırmanın yollarının tartışılması gerektiğini vurgulayarak toplantıyı başlatmışlardır.  

Sayın DANİŞ'in konuşmasının ardından Dış Pazar Stratejileri Çalışma Grubu Koordinatörü Dr. Uğur İLKDOĞAN, dondurma ürünleri toplantısının, Haziran ayında gerçekleştirilen "Süt ve Süt Ürünleri Sektör Toplantısının" devamı niteliğinde ve sonuçlarının gereği olarak düzenlendiğini ifade etmiştir. Dondurma ihracatında Ortadoğu, Uzakdoğu ve Kuzey Afrika pazarlarının tartışmaya açılmasını beklediğini söylemiştir.

Dondurma Alt Sektörü Dış Pazar Stratejileri Raporu için tıklayınız.

Seracılık Dış Pazar Stratejileri Alt Sektör Toplantısı

09 Kasım 2016 tarihinde Mersin'de gerçekleştirilen "Yaş ve Kuru Meyve-Sebze ve Seracılık Dış Pazar Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan "Seracılık Sektör Toplantısı" 21 Kasım 2016 tarihinde Bakan Yardımcılığı Makamı Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet DANİŞ başkanlığında gerçekleştirilen "Seracılık Dış Pazar Sektör Toplantısı"'na Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Resül DURMAZ, Avrupa Birliği Dış Pazar Stratejileri Çalışma Grup Sorumlusu Dr. Uğur İLKDOĞAN, AB Uzmanı Nazlı KILIÇASLAN, Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Bülent AYTEKİN, Dernek Başkan Yardımcısı Halil KOZAN; Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı Müslüm YANMAZ; Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği üyesi Akademisyen Prof. Dr. Hasan SİLLELİ; Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkan Vekili Ercan TÜRKTEMEL; Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Daire Başkanlığı Proje ve Uygulama Çalışma Grubu Sorumlusu Tahsin TÜFEKÇİ; Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Gökhan KIZILCI katılım sağlamışlardır.

Toplantıda, Sektör Temsilcileri ve Bakanlık bürokratları Seracılık Yatırım ve Üretim Sektöründe yaşadıkları sorunları ve olası çözüm önerilerini dile getirmiş, Bakan Yardımcısı Sayın DANİŞ ise belirlenen sorunlara yönelik ivedilikle çalışılacağını belirtmiştir.

Sayın DANİŞ, "Yaş Meyve Sebze/Kuru Meyve ve Seracılık Dış Pazar Sektör Toplantısı"'nın devamı niteliğinde olan bu toplantının Seracılık Sektöründe yaşanılan sorunların ve çözümüne yönelik getirilen önerilerin ele alınacağı bir toplantı olacağını belirtmişlerdir.​

''