2.8.2017 / Gösterim Sayısı : 3888

IPA II Kurumsal Kapasite Oluşturma Alt Sektörü 2. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi.

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II. dönemi kapsamında yer alan Tarım ve Kırsal Kalkınma Sektörü- Kurumsal Kapasite Geliştirme Alt Sektörü'nün 2. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı Genel Müdürümüz Sayın Ali Recep NAZLI ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölüm Başkanı Sayın Balazs GARGYA eş başkanlığında, Avrupa Birliği Bakanlığı, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Ofisi (Hazine Müsteşarlığı), Merkezi Finans ve İhale Birimi ve diğer ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile Bakanlığımız IPA Birimi tarafından 8 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

''