15.11.2017 / Gösterim Sayısı : 3857

IPA II Kurumsal Kapasite Oluşturma Alt Sektörü 3. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II. dönemi kapsamında yer alan Tarım ve Kırsal Kalkınma Sektörü- Kurumsal Kapasite Geliştirme Alt Sektörü'nün 3. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı Genel Müdürümüz Sayın Ali Recep NAZLI ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölüm Başkanı Sayın Balazs GARGYA eş başkanlığında, Avrupa Birliği Bakanlığı, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Ofisi (Hazine Müsteşarlığı), Merkezi Finans ve İhale Birimi ve diğer ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile Bakanlığımız IPA Birimi tarafından 13 Kasım 2017 tarihinde  Bakanlığımız Küçük Ev Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda, projelerin son durumu gözden geçirilmiş, anahtar performans göstergeleri gündeme getirilmiş ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar değerlendirilmiştir.


''