IPA II Öncesinde Yapılan Projeler

​Bakanlığımızın MEDA Programı kapsamında gerçekleştirdiği proje ve bütçesi

Mali İşbirliği YılıProjenin AdıToplam Bütçe (€)AB Katkısı (€)Türkiye Katkısı(€)Durumu
2002Türkiye'de Gıda Denetim Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi14.139.00010.123.0004.016.000Tamamlandı


Türkiye için Mali Yardım Programı (2002-2006) kapsamında Bakanlığımızca gerçekleştirilen projeler ve bütçeleri

Mali İşbirliği YılıProjenin AdıToplam Bütçe (€)AB Katkısı (€)Türkiye Katkısı(€)Durumu
2002Türkiye'nin Veterinerlik Sektöründe Mevzuat uyumlaştırmasından sorumlu olan Türk Makamlarına Destek Projesi17.044.00013.333.0003.711.000Tamamlandı
2002Türkiye'nin Bitki Sağlığı sektöründe AB Müktesebatıyla Uyumlaştırılmasına Destek Projesi5.313.0004.235.0001.078.000Tamamlandı
2003Su Ürünleri Sektörü – AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyum Projesi6.603.0006.169.000434.000Tamamlandı
2004Türkiye'de Gıda Güvenliği ve Kontrol Sistemi'nin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi10.700.0008.712.5001.987.500Tamamlandı
2004Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Ormancılık Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Klinik Olmayan Sağlık ve Çevre Koruma için İyi Labaratuvar Uygulamaları alanında mevzuat uygulaması ve uyumlaştırılması konusunda güçlendirilmesi 1.500.0001.500.0000Tamamlandı
2004Türkiye'de Organik Tarımın geliştirilmesi ve mevzuatının AB Mevzuatına uyumlaştırılması Projesi1.260.0001.172.50087.500Tamamlandı
2004AB Ortak Tarım Politikasının Uygulanması için Hazırlık Projesi: 1. IACS ve LPIS Alt Projesi1.075.0001.075.0000Tamamlandı
2004AB Ortak Tarım Politikasının Uygulanması için Hazırlık Projesi: 2. Kırsal Kalkınma Alt Projesi1.000.0001.000.0000Tamamlandı
2004Piyasa Gözetimi Laboratuvarlarının Desteklenmesi Projesi578.420433.815144.605Tamamlandı
2005Yeni Sınır Kontrol Noktalarının Kurulması Projesi13.250.00010.000.0003.250.000Tamamlandı
2005Ulusal Gıda Referans Laboratuarının Kurulması Projesi6.399.0004.849.0001.550.000Tamamlandı
2005Türkiye'de Kuduz Hastalığının Kontrolü Projesi11.884.5009.103.7502.780.750Tamamlandı
2005Kırsal Kalkınma Ajansı Kurulması Projesi                                                          5.199.0004.249.000950.000Tamamlandı
2006Türkiye'de Kuş Gribi Hastalığının Kontrolü Projesi10.400.0008.350.0002.050.000Tamamlandı
2006Türkiye'de Şap Hastalığının Kontrolü Projesi65.437.80049.078.35016.359.450Tamamlandı
2006Pilot Türk Çiftlik Muhasebe Veri Ağının Kurulması Projesi (FADN)1.240.0001.080.000160.000Tamamlandı
2006Türkiye'de Tohumculuk Sektörünün Geliştirilmesi ve AB'ye Uyumu Projesi2.335.0002.020.000
315.000Tamamlandı


Bakanlığımızın IPA I kapsamında (2007-2013) projeleri ve bütçeleri


Programlama YılıProje AdıToplam Bütçesi (€)AB Katkısı (€)Mevcut Durum
2007Bitki Pasaport Sistemi ve Operatörlerin Kaydı Projesi1.140.0001.105.000Tamamlandı
2007Türk Balıkçılık Sisteminde Stok Değerlendirmenin Başlatılması Projesi2.200.0002.200.000Tamamlandı
2007Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda İstatistikle ilgili Kurumsal Kapasitenin Arttırılması Projesi1.150.1501.100.150Tamamlandı
2007Türkiye'de Nitrat Direktifi'nin Uygulanması İçin Destek Projesi  - Çevre ve Orman Bakanlığı yürütücülüğünde6.765.0005.823.750Tamamlandı
2008IPARD Kapsamındaki Çevre ve Kırsal Alan Tedbirlerinin Uygulanması için Hazırlık1.140.0001.055.000Tamamlandı
2008Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve Aşılanması Projesi44.600.00034.530.000Tamamlandı
2009Pilot FADN Projesinin Uzatılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması1.450.0001.377.500Tamamlandı
2010Türkiye'de ŞAP Hastalığının Kontrolü ve Eradikasyonu-27.812.6856.640.782
2010Türkiye'de Yabani Hayattaki Kuduzlara Karşı Oral Aşılama2.200.0001.870.000
2010Arazi Parsel Tanımlama Sisteminin (LPIS) Dijitalleştirilmesi46.200.00039.270.000
2011IACS Prosedürleri Hakkında Personelin Eğitimi1.500.0001.350.000
2012Koyun ve Keçilerin Elektronik Kimliklendirilmesi ve Kaydı Projesi34.100.00028.900.000
2013Tarım ve Kırsal Kalkınma, Gıda ve Yem Güvenilirliği ve Balıkçılık Sektör Fişi15.468.00012.525.000''