Sektörel İzleme Komitesi

Avrupa Birliği'nin ülkemize yönelik mali yardımları Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde sunulmaktadır. IPA'nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde Tarım ve Kırsal Kalkınma Sektörü Kurumsal Kapasite Geliştirme Alt-Sektörü kapsamında programlama, izleme ve değerlendirme faaliyetleri, 8/12/2015 tarih ve 29556 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/15 no'lu Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda Lider Kurum olarak belirlenmiş olan Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir.

 

21/06/2015 tarih ve 29393 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan IPA II Çerçeve Anlaşması'nın 53. Maddesi uyarınca Lider Kurumlarca yılda iki defa Sektörel İzleme Komitesi (SMC) Toplantısı düzenlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Tarım ve Kırsal Kalkınma Sektörü Kurumsal Kapasite Geliştirme Alt-Sektörü altında yürütülmekte olan faaliyetlerin izlenmesi amacıyla 11 Ekim 2016'da 1. SMC Toplantısı, 8 Haziran 2017'de 2. SMC Toplantısı ve 13 Kasım 2017'de 3. SMC Toplantısı Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Ofisi (Hazine Müsteşarlığı), Merkezi Finans ve İhale Birimi ve diğer ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile Bakanlığımız IPA Birimi tarafından gerçekleştirilmiştir.


''