IPA II Tüzüğü

1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yürürlükte olacak olan ve IPA’nın 2014-2020 yıllarından müteşekkil II. döneminin yasal çerçevesini oluşturan temel belge olarak tanımlanan  “Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin, Katılım Öncesi Yardım Aracını (IPA II) oluşturan 11 Mart 2014 tarih ve 231/2014 sayılı Tüzüğü” 15 Mart 2014 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tüzüğe ulaşmak için tıklayınız


''