İndikatif Strateji Belgesi

,IPA II dönemine ilşkin Avrupa komisyonu'nun temel belgesi olan Türkiye için İndikatif Strateji Belgesi, AB fonlarının hangi öncelikler doğrultusunda kullanılacağını belirtmektedir. 26 Ağustos 2014 tarihinde kabul edilen bu belgede, sektörün mevcut durumu ve ihtiyaçları, fonlama öncelikleri, hedefler, bu hedeflere ulaşmak için kullanılacak yöntemler ve göstergeler ile finansman şekli ve miktarı detaylandırılmaktadır.


Türkiye için İndikatif Strateji Belgesi'ne ulaşmak için tıklayınız


''