2014 Yılı Projeleri

2014 Programlama yılı kapsamında hazırlanan Aksiyon Belgesi 4 Eylül 2014 yılında AB Bakanlığına iletilmiş olup bahse konu belgede Bakanlığımızın toplam bütçesi 3,98 Milyon Avro olan 3 tane projesi bulunmaktadır.

IPA II Dönemi 2014 Programlaması içinde yer alan projeler ve bütçeleri aşağıdaki gibidir:

  1. Ortak Piyasa Düzenine Uyum için bir Stratejinin Hazırlanması - 962.068 €.
  2. Türkiye'de IPARD II Programının "Danışmanlık Hizmetleri" Tedbiri için Kapasite Oluşturma - 1.025.100 €.
  3. Çiftlik Danışmanlık Sistemi - 2.000.000 €.

''