2015 Yılı Projeleri

2015 Programlama yılı kapsamında hazırlanan Aksiyon Belgesi 30 Haziran 2015 yılında AB Bakanlığına iletilmiş olup bahse konu belgede Bakanlığımızın toplam bütçesi 35,7 Milyon Avro olan 4 tane projesi bulunmaktadır. 

  1. Yumrulu Deri Hastalığı'nın Kontrolü ve Önlenmesi - 13.747.500 €.
  2. Türkiye'de Kuduz'a Karşı Ağızdan Aşılama - 14.850.000 €.
  3. Balıkçılık Faaliyetlerinde Stok Değerlendirmenin Uygulanması - 6.290.000 €.
  4. AB Çevre ve Hijyen Standartları ve IPARD Desteği Konusunda Gıda İşleme Sektörü ve Çiftçilerin Farkındalığının Artırılması - 800.000 €.


''