25.4.2017 / Gösterim Sayısı : 4203

Akdeniz Balıkçılığının Sürdürülebilirliği Bakanlar Konferansı(MedFish4Ever) 29-30 Mart 2017 tarihlerinde Malta’da gerçekleşmiştir.

#Malta

       Akdeniz balıkçılığının sürdürülebilirliği için balıkçılık verilerinin toplanması ve değişimi, bilimsel tavsiye ve işbirliği, balık stokları için yönetim tedbirleri, kıyı balıkçılığının öneminin vurgulanması, kontrol ve yasadışı balıkçılıkla mücadele konusunda kıyıdaş ülkeler tarafından alınabilecek önlemlerin görüşüldüğü Akdeniz Balıkçılığının Sürdürülebilirliği Bakanlar Konferansına; Avrupa Komisyonu, 8 Avrupa Birliği ülkesinin (İspanya, Fransa, İtalya, Malta, Slovenya, Hırvatistan, Yunanistan, Kıbrıs) balıkçılıktan sorumlu Bakanı, 7 üçüncü ülkenin (Fas, Cezayir, Tunus, Mısır, Türkiye, Arnavutluk ve Karadağ) balıkçıktan sorumlu Bakanı veya Genel Müdürü  ile Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM), Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT), Avrupa Parlamentosu ile AB Akdeniz Danışma Kurulu (MEDAC) temsilcileri katılım sağlamıştır.

           Konferansa Ülkemizi temsilen Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ ATALAY katılım sağlamış olup konferansda yaptığı konuşmada  özetle şunları söylemiştir;

"Akdenizin ülkemiz için sadece bir deniz olmayıp ortak kültürümüz, ortak tarihimiz ve ortak biyolojik kaynağımız ve geleceğe bırakmak zorunda olduğumuz bir emanettir, bu önemli emanetin ve sahip oluna diğer deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ulusal olarak en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Balıkçılık kaynaklarının ortak değerler olduğu bilincinde olan Türkiye, başta komşularıyla olmak üzere bölgesel ve uluslararası düzeyde kaynakların sürdürülebilir işletimine yönelik girişimleri desteklemekte, üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Filo kapasitesini azaltmak amacıyla gemilerin filodan çekilmesi için verilen destek, BAGİS ve diğer tedbirlerle birlikte balıkçılıkta sürdürülebilirliği sağlamak için gerekli yasal düzenlemeler yapıldığını ve  altyapının güçlendiridiğini"  ifade etmiştir.

       Konferans neticesinde Akdeniz'de Sürdürülebilir Balıkçılık Bakanlar Deklarasyonu (Malta MedFish4Ever Ministerial Declaration) imzalanmıştır. Benzer bir Deklarasyon 2003 yılında Venedik'te imzalanmıştır (2003 Venedik Deklarasyonu).

       Toplantıya katılım sağlayan ülke Bakanı/İlgili Genel Müdürler tarafından imzalanan Deklarasyon metninde özetle aşağıda verilen hususlar yer almaktadır:

- 2020 yılına kadar Akdeniz'deki tüm temel türlere ait verilerin düzenli olarak toplanmasının ve bilimsel olarak değerlendirilmesinin garanti altına alınması,

- Tüm temel türlere ilişkin çok yıllık koruma önlemlerinin oluşturulmasının sağlanması,

- 2020 yılına kadar tüm Devletlerin kontrol ve denetim sorumluluklarını yerine getirecek yeterli teknik, insani kapasiteyi karşılanması ve yasal çerçevenin oluşturulması sağlanarak yasadışı avcılık ortadan kaldırılması(bu konuda GFCM; ulusal kontrol ve yaptırım  sistemlerinin geliştirilmesi konusunda önderlik edecektir),

- Küçük ölçekli balıkçılığın ve yetiştiriciliğin desteklenmesi, daha büyük filolar arasındaki av çabalarının adil ve dengeli dağılımın teşvik edilmesi,

- Mavi Ekonomi ,

- Hassas türlerin ıskartasının ve arızi avın kademeli olarak ortadan kaldırılmaya çalışılması hususları yer almaktadır.

''