10.5.2017 / Gösterim Sayısı : 3167

Balık Genetik Kaynaklarının Yönetimi ve Muhafazası Konulu Bölgesel Uzman Toplantısı Trabzon’da Gerçekleştirildi.

#Uzman Toplantısı

Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu (CACFish), sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin desteklenmesine yönelik ortak yönetim oluşturulması amacıyla ülkemizin önderliğinde kurulmuştur. Komisyonun Anlaşma Metni, 2010 yılında FAO Konsey Toplantısında kabul edilmiş ve açılış toplantısı 19-21 Aralık 2011 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde, Komisyonun Temas Noktası olarak Genel Müdürlüğümüz görev yapmaktadır.

Komisyon, Orta Asya ve Kafkas ülkeleri arasında, Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği ile ilgili mevcut deneyimlerin paylaşımını ve doğal su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını hedeflemektedir. Komisyon yetki alanındaki balıkçılık kaynaklarının korunması ve yönetiminde önemli bir role sahiptir ve nispeten kısa bir zamanda Komisyon tarafından başarılı bölgesel çalışmalar yürütülmüştür.

Komisyonun 2016-2018 dönemi için planlanan çalışma programında yer alan faaliyetlerden biri olan “Balık Genetik Kaynaklarının Yönetimi ve Muhafazası” konulu Bölgesel Uzman Toplantısı, 2-4 Mayıs 2017 tarihleri arasında, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünün işbirliği ile Trabzon’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, üye ülkeler Azerbaycan, Ermenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkiye, gözlemci ülke olarak ise Gürcistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Ukrayna katılım sağlamıştır. Ankara’da bulunan ve aynı zamanda Komisyonun Merkezi de olan FAO Orta Asya Alt-Bölge Ofisinden Sayın Salim ZAHOUEH ve ev sahibi olarak Temas Noktası olan Genel Müdürlüğümüzden Yetiştiricilik Daire Başkanlığı Çalışma Grup Sorumlusu Sayın Nimet KAVUZ açılış konuşmaları yapmışlardır. Sayın Nimet KAVUZ konuşmasında, Türkiye adına yakın gelecekte daha etkin, daha güçlü bir Komisyonun oluşması yönünde işbirliği içinde elimizden geleni sunmaya hazır olduğumuzu belirtmişlerdir.

Üç gün süren toplantıda, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Macaristan Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Araştırma Enstitüsü, Fransa Deniz Araştırmaları Enstitüsü, İran Balıkçılık Bilimleri Araştırma Enstitüsü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinden toplantıya katılan uzmanlar tarafından konu ile ilgili sunumlar, katılımcı ülkeler tarafından da ülke sunumları yapılmış ve bilgi alış verişinde bulunulmuştur.

''