17.5.2017 / Gösterim Sayısı : 3882

Türk Balıkçılık Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Konulu Eşleştirme Projesi Başlatılmıştır

#Türk Balıkçılık Yönetim Sistemi

   Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği  kapsamında Türkiye-İspanya ortaklığında,  Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan “Türk Balıkçılık Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi” başlıklı eşleştirme projesi 9 Mart 2017 tarihinde başlatılmıştır.

  Proje kapsamında; 27-31 Mart 2017 tarihleri arasında Muğla'da “Su Ürünleri Mevzuatı ve Denetimleri” konulu eğitim yapılmış akabinde 24-27 Nisan 2017 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda   İspanya kısa dönem uzmanları ve Genel Müdürlüğümüz teknik personellerinin katılımıyla , Avrupa Birliği, İspanya ve Ülkemizdeki yasal mevzuat uygulamalarının gözden geçirildiğiAvrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikası çerçevesinde su ürünlerine ilişkin yasal mevzuatta denetim ve kontrol ile ilgili teknik hususların incelenmesi ve mevcut ulusal su ürünleri veri toplama sisteminin gözden geçirilmesi” başlıklı ilk Çalıştay gerçekleştirilmiştir.''