İç Kontrol Sistemimiz

İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇIKTILARIMIZ

Organizasyon Şeması

Avcılık ve Kontrol Daire Başkanlığı Organizasyon ve Süreç Kitabı

Yetiştiricilik Daire Başkanlığı Organizasyon ve Süreç Kitabı

Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanlığı Organizasyon ve Süreç Kitabı

İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı Organizasyon ve Süreç Kitabı

İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı Organizasyon ve Süreç Kitabı

Etik Değerler

''