5.11.2015 / Gösterim Sayısı : 22128

Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme

4342 sayılı Mera Kanununun tahsis amacı değişikliği işlemlerini düzenleyen 14 üncü maddesine "Bakanlar Kurulunca kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilen yerlerin" hükmü (ı) bendi olarak eklenmiş ve yürürlük tarihi 31.01.2015 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu kanun değişikliğine istinaden Mera Yönetmeliğinde düzenleme yapılmış ve 30.Ekim.2015 tarih ve 29517 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yapılan yönetmelik düzenlemesi ile gazete haberlerinde iddia edildiği gibi konut yapımı için mera alanlarının tahsisinin yapılması söz konusu olmayıp, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak belirlenen alanlarda yer alan meraların, tahsis amacı değişikliği taleplerinde (TAD), mevcut yönetmelikten farklı olarak söz konusu planların hazırlanma aşamasında İl Mera Komisyonlarından ön izin alma şartı getirilmiştir.

Bu amaçla talep edilen Meraların durum ve sınıfları "Çok İyi ve İyi" olması halinde konut alanı için TAD değişikliği yapılmamaktadır. 

Bu kanun ve yönetmelik değişikliği ile sadece belediyelerin başvuruları değerlendirilmektedir.

20 yıllık ot bedeli kanun gereği tüm tahsis amacı değişikliği işlemlerinde uygulanmaktadır

Ayrıca Kanun kapsamındaki mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş olan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazilerin dışında, Mera Kanununun 5/b maddesine göre, kanunun yayımlandığı tarihten bugüne kadar, Hazinenin mülkiyetinde bulunan arazilerden, etüt sonucu mera, yaylak ve kışlak olarak yararlanılabilecek arazilerden kazanılan mera alanı 1.9 milyon hektardır.

''