7.12.2017 / Gösterim Sayısı : 3070

Itri ve Tıbbi Bitkiler İle Boya Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştrilmesi Projesi Çerçevesinde Temel Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı Antalya'da Yapıldı.

#ITRI VE TIBBİ BİTKİLER PROJE TOPLANTISI 16-17 KASIM 2017

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında projenin yürütüldüğü 38 ilde proje çalışmalarında sorumlu teknik ekipte görev alan personele yönelik olarak 13-15 Kasım 2017 tarihleri arasında "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (TAB) Temel Eğitim Programı", 16-17 Kasım 2017 tarihlerinde ise, proje çalışmalarının değerlendirildiği "Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirilmiştir.

BÜGEM Genel Müdür Yardımcısı Resul DURMAZ'ın açılış konuşmalarıyla başlayan TAB Temel Eğitim Toplantısına, BÜGEM Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Ercan TÜRKTEMEL, proje ekibi uzmanları, proje kapsamındaki 38 ilin teknik ekipleri ve 7 farklı kurumun konu uzmanları olmak üzere toplam 65 kişi katılım sağlamıştır.

Ülkemizin yetişmiş uzman kapasitesinden yararlanılmasına yönelik kurumlar arasında yapılacak işbirliğinin proje hedeflerine ulaşmada önemli katkılar sağlayacağı düşüncesi ile üretimden tüketime kadar yer alan süreçte Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ve ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü'nde görev yapan konu uzmanı eğiticilerin bir araya getirilmesiyle gerçekleştirilen Eğitim Programında; TAB projesinin genel tanıtımı, Dünyada ve Türkiye'de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, TAB Yetiştiriciliği, Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Doğadan Toplama Kuralları,   Tıbbi ve Kozmetik Amaçlı Kullanım İlkeleri, Standartları ve Belgelendirilmesi, Mamul Ürünler Elde Edilmesi ve İşleme Teknikleri ve Yayım Teknikleri ve Çiftçi Eğitim Çalışmalarına yer verilmiştir. İzmir ve Bursa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, bu kapsamda yürütülen çalışmalarla ilgili il sunumlarını yapmışlardır.

16-17 Kasım 2017 tarihlerinde yapılan Değerlendirme Toplantısına, BÜGEM Tarla ve Bahçe Bitkileri Şube Müdürü Dr. Mehmet HASDEMİR ve proje ekibi uzmanları,  proje dahilindeki İl Müdürlüklerinden bir yetkili ile bir konu uzmanı,  Tarım Havzaları Daire Başkanlığı'ndan Nejdet ÇAYLAN,  Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Ali PEKSÜSLÜ, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz BOZ, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Öztekin URLA olmak üzere toplam 82 kişi katılım sağlamıştır.

Değerlendirme Toplantısında; 2017 yılında yapılan demonstrasyon çalışmaları, bitkilere ait etken madde analizleri, çalışmalar süresince karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile 2018 yılı için planlanan proje çalışmaları görüşülmüştür.


''