Bağlantılar

G.T.H.B​Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ministry of Food, Agriculture and Livestock
G.K.G.MGıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü General Directorate Of Food And Control
BUGEM

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 

 General Directorate Of Vegetative Production
 
TAGEMTarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü General Directorate Of Agricultural Researches And Policies
UPOVYeni Bitki Çeşitlerini ve Islahçı Haklarını Koruma Birliği  The International Union for the Protection of New Varieties of Plants
ICARDAKurak Alanlarda Uluslararası  Tarımsal Araştırma Merkezi International Center for Agricultural Research in the Dry Areas 
WANABatı Asya ve Kuzey Afrika  Tohum Şebekesi West Asia and North Africa Seed Network
I S T A  Uluslararası Tohum Test Birliği International Seed Testing Assosiation
O E C D​Ekonomik İşbirliği ve  Kalkınma Teşkilatı Organisation for Economic co-operation and development


''