Görevleri

       Kuruluşumuz, 308 sayılı "Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyon Hakkında Kanun" ve bu kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapan ve 21.02.1994 tarihinde kabul edilen “3976 sayılı Kanun” ile 31.10.2006 tarihinde kabul edilip,08.11.2006 tarih ve resmi gazetenin 26340 sayısında yayınlanıp yürürlüğe giren 5553 sayılı "Tohumculuk Kanunu" ve bu kanunlara ilişkin yönetmelik, tebliğ ve talimatlar çerçevesinde görev yapmaktadır.

 

Bu amaçla görevine başlayan kuruluşumuzun faaliyetleri şöyle özetlenebilir.

           

- Marmara ve Trakya Bölgesindeki 14 ilde ( Bakanlık Gıda Tarım ve Hayvancılık İl  Müdürlükleriyle işbirliği içinde )  numune alınmaktadır.

           

- Tarla ve laboratuar kontrolleri tamamlanan tohumluklardan Müdürlüğümüze gelen tohumluk numuneleri üzerinde fiziksel, biyolojik ve diğer laboratuvar analizlerini yaparak gerekli belgelendirmeyi yapmak,

           

- Tohumluk üreten, dağıtan ve  satan kuruluşların denetimi sonunda İl Müdürlüklerinden gönderilen denetim numunelerin analizleri yapılmakta,

           

- Tescil edilen veya üretim izni verilen ve Milli Çeşit Listesinde yayımlanan çeşitlere ait tohumlukların kontrol ve sertifikasyonu ile ilgili çalışmaları yürütmek,

 

-Elde ettiği sonuçları internet ortamında Tohumluk Veri Yönetim Sistemine ve Tohumluk Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinde kullanılacak Tarım Bilgi Sistemine girmek,​

 

-Ayrıca bulunduğu ilde veya görev verildiğinde diğer illerdeki OECD amaçlı tohumluk üretimlerinin tarla kontrollerini yapmak,​

-TTSM koordinatörüğünde tohumlukların tarla denemelerini kurmak; post kontrol ve tescil denemelerini yapmak,
 
-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Tohumculuk Daire Başkanlığının kendisine vereceği diğer görevleri yapmaktır.​
''