Numune Kayıt ve Kabul Birimi

​          Numune kayıt ve kabul birimi; özel veya tüzel kişi ve kuruluşlardan Müdürlüğümüze gönderilen tohumluk numunelerinin kabulünün ve kaydının yapılması işlemini yapar. Uluslararası Tohum Test Birliği (ISTA)’nın yayınladığı Uluslararası Tohum Test Kuralları standartlarına uygun olarak uygun bölücü ve bölme metodunu kullanarak çalışma numunelerini elde eder. Çalışma numunelerinin ilk tartımlarını yapar. Yapılacak analizlere göre numuneleri safiyet ve çimlendirme analizi laboratuvarlarına gönderir. 

        Analizi sonuçlanan numunelerin TVYS (Tohum Veri Yönetim Sistemi), TBS (Tarım Bilgi Sistemi) ve SKS (Sertifika Kayıt Sistemi)'ye kayıtlarını düzenler. Analiz sonucu elde edilen belgelerin bir suretinin dosyalanıp arşivlenmesi görevini yürütür.

       Çalışma numunelerinden kalan şahit numunelerinin 1 yıl süre ile tohum muhafaza odasında muhafazasını sağlar.

 

 

 

 

 
 
 
''