Çeşit Safiyet Birimi

​          Çeşit safiyet birimi; çalışma numunesi üzerinde yapılacak fiziksel ve kimyasal analiz işlemlerini, çeşit safiyet analizi esaslarına göre yapmaktadır. Bu analizleri Uluslararası Tohum Test Birliği (ISTA)’nın yayınladığı Uluslararası Tohum Test Kuralları standartlara uygun olarak yapar.

         Fiziksel ve kimyasal analiz işlemi sırasında numuneden ayrılan diğer unsurların teşhisini; referans tohum kataloğunu ve tohum herberyumlarını kullanarak belirler, bunların latince isimlerini teşhis eder . % ve adet olarak hesaplayarak analiz kartına ve TVYS (Tohum Veri Yönetim Sistemi)'ne işler.

      Bu esaslara göre Tohumluğun sınıf ve kademesinin değerinin belirlenmesini sağlar.

 

 

 

 

''