Çimlendirme ve Test Birimi

​           Çimlendirme analizi birimi; çalışma numunesi üzerinde yapılacak biyolojik analiz işlemini çimlendirme analizi esaslarına göre yapmaktadır. Bu analizleri Uluslararası Tohum Test Birliği (ISTA)’nın yayınladığı Uluslararası Tohum Test Kuralları standartlara uygun olarak yapar. Çimlendirme analiz işlemi sırasında numunelerin çimlenme gücü ve hızı teşhisini referans çimlerin değerlendirilmesi el kitabını kullanarak belirler, bulduğu değerleri % olarak hesaplayarak analiz kartına ve TVYS (Tohum Veri Yönetim Sistemi)'ne işler. Bu esaslara göre tohumluğun sınıf ve kademesinin, değerinin belirlenmesini sağlar.

 

''