DÖNER SERMAYE HESAP NO

2018 Yılı Numune Analiz Ücretleri

  Tohumluk Analiz Ücretleri kısmında bulunan tablolardan bitki türlerine göre hesaplanıp, Müdürlüğümüz bünyesindeki Döner Sermaye Saymanlığı TC. Ziraat Bankası Gebze Şubesi nezdindeki TR18 0001 0001 6434 7495 7550 01 nolu hesaba yatırılacaktır. 

 
   Dekonta açıklama kısmına ''Tohumluk Analiz Ücreti'' ve “Numunenin Adı ve Sayısı“ yazdırılacaktır. Yatırılan dekontların bir sureti numunelerle birlikte gönderilmesi gerekmektedir. 
     İthalat Ön izni veya İhracat Ön izni için yatırılacak ücrette de açıklama yazılmalıdır.

''