Kuruluş Tarihçe

 

         Müessesemiz 1943 yılında dönemin Tarım Bakanı Prof. Dr. Şevket Raşit Hatipoğlu'nun talimatları ile 4027 dekar arazi üzerinde ''Teknik Bahçıvanlık Okulu'' olarak kurulmuştur.

         Sazlık ve bataklık halindeki arazinin tarıma elverişli hale gelmesi için toprak ıslahı çalışması başlanmış. Arazi üzerinde drenaj kanallar açılarak üretim parselleri oluşturulmuş, daha sonra ağaçlandırma yapılarak bu günkü haline getirilmiştir.

        Daha sonra Ziraat Meslek Lisesi - Zirai Üretim İşletmesi ve Personel Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak adı değiştirilen kuruluş, Türk tarımına büyük hizmetler yapmıştır. Ziraat Meslek Lisesi 1985 yılında kapanarak okul eğitimine son verilmiştir.

       Bundan sonra Zirai Üretim İşletmesi ve Personel Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak 4 yıl görev yapmıştır.

       Böyle bir tarihi mirasa sahip kuruluşumuzun, 1989 yılında Bakanlık makamının emirleri ile  çalışma esasları belirlenerek, Bakanlar Kurulunun 22.10.1990 tarih ve 90/1069 sayılı kararı ile  ismi değiştirilerek, doğrudan Bakanlığa bağlı Çayırova Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü adı altında müstakil kuruluş olarak görev yapması karara bağlanmıştır. Bu Karar T.C. Resmi Gazetenin 15 Kasım 1990 tarih ve 20696 sayısında yayınlanmıştır.​

''