TAR-GEL

TARIMSAL YAYIMI GELİŞTİRME PROJESİ (TAR-GEL)

Tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, beceri ve teknik yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması amacıyla Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (TAR-GEL)  01.01.2007 tarihinde uygulamaya konulmuştur. 

Tar-Gel Projesi, Bakanlığımızca ilk defa uygulamaya konulan performansa dayalı  personel çalıştırılması  esasına dayanan bir projedir.             

Projenin yürürlüğe girdiği 01 Ocak 2007 tarihinden 2013/Ocak ayına kadar 81 İl Müdürlüğü tarafından tespit edilen “Çalışma Bölgelerine” KPSS puanı ile ÖSYM tarafından  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel atanmıştır. 

Bakanlar Kurulu tarafından 02.06.2011 tarihinde imzalanan 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Geçici 37.madde eklenmiştir. İlgili madde ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli pozisyonda çalışanların aynı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki memur kadrolarına atanmalarına imkan tanınmış olup, 04.06.2011 tarih ve 27954 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 632 sayılı KHK nın uygulanmasına ilişkin 22.06.2011 tarih ve 27972 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ uyarınca, Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen yazı ve ekindeki Bakanlık Oluru ile personelin “sözleşmesinin vizeli olduğu yerlerde” kadrolu pozisyonlara atanacakları talimatlandırılmıştır.

 Türkiye genelinde  6.129 Ziraat Mühendisi, 3.872 Veteriner Hekim olmak üzere toplam 10.001 kadromuz bulunmaktadır. 

Tar-Gel Proje Dökümanlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız..​


 

''