26.9.2017 / Gösterim Sayısı : 5357

2017 Yılı Bitkisel Üretimde Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Destekleme Uygulama Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

​Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Desteklemeleri

Bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücadelede zirai ilaç kullanımının azaltılması, kalıntının önlenmesi ve ekosistemin korunması ile sürdürülebilir tarımın sağlanması amacıyla kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlerden Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele yapan üreticilerimize 2010 yılından itibaren destekleme ödemesi yapılmaktadır. 

Destekleme esasları, her yıl resmi gazetede yayınlanan tarımsal desteklemeler ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden hazırlanan uygulama tebliği ile düzenlenmektedir. Bu kapsamda “2017 yılı Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği” (Tebliğ No: 2017/36) 17.09.2017 tarih ve 30183 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

2017 yılında;

Örtüaltında; domates, kabak, hıyar, patlıcan, biberde, 460 TL/da.

Açık alanda; turunçgil, domates, bağ, elma, kayısı, zeytin ve narda 80 TL/da destekleme ödemesi yapılacaktır.

''