28.9.2017 / Gösterim Sayısı : 13251

Damızlık Ana ve Ana Arı Desteklemeleri için sistem kayıt kılavuzu yayınlandı.

18.8.2017 tarihli ve 30158 sayılı resmi gazetede yayınlanan "2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar" (2017/10465) ve buna bağlı olarak 26.8.2017 tarihli 30166 resmi gazetede yayınlanan "Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği" (2017/32) gereği yapılacak olan damızlık ana arı ve ana arı desteklemeleri uygulama sürecinde tebliğde Damızlık ana arı ve ana arı desteklemesi başlıklı 12.maddesinin 14.bendinde "Damızlık ana ve ana arı üreticileri, satışını yaptıkları arılar için kesilen fatura bilgilerini AKS'de ilgili bölüme kaydetmek zorundadır". hükmü gereği işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda; adı geçen desteklemeler için kesilen faturaların AKS'ye kaydı için sisteme entegre edilen modülün kullanımıyla ilgili bir kılavuz hazırlanmıştır. İlinizde yer alan damızlık ve ana arı işletmelerinin konu hakkında bilgilendirilmelerini rica ederim.

Ek Dosyalar

''