9.5.2017 / Gösterim Sayısı : 2998

Hatay Sarısı İpek Turizm Çalıştayı Yapıldı.

#hatay ipek çalıştayı 8 mayıs 2017

Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Hatay Sarısı İpek Turizm Çalıştayı" 5 Mayıs 2017 tarihinde yapıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin YAYMAN'nın da Açılış konuşmasını yaptığı "Hatay Sarısı İpek Turizm Çalıştay"ına, Hatay Vali Yardımcısı Volkan KÖKSAL, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İBİŞ, Gıda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hakan ÖZTÜRK, Kozabirlik Genel Müdürü Aysel AKBABA, Hatay'da ipek üreticilerinin duayenlerinden 83 yaşındaki Hasan BÜYÜKAŞIK ve çok sayıda akademisyen konuşma ve sunularıyla katkı sağladılar.

Yaklaşık 30 yıl öncesine kadar ipek üreticileri tarafından yaygın olarak yetiştirilen hatay sarısı ırkı ipekböceklerinin polihibrit ipekböceğine kıyasla; hastalıklara yatkınlık, düşük verim ve koza lif uzunluğunun da daha az olması nedeniyle üreticilerin polihibrit ipekböceğine yönelmeleri sonucu sadece gen kaynağı olarak koruma amaçlı üretilmekte, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından üçü yerli (Bursa Beyazı, Bursa Alaca ve Hatay Sarısı) olmak üzere 15 ipekböceği ırkı gen kaynağı olarak tescil edildiği ve koruma altına alınmıştır.

Sermaye gerektirmeyen, yaş koza alım garantisi bulunan, her yaştaki insan tarafından kolayca yapılması nedeniyle kırsalda atıl işgücünün değerlendirilmesine katkı sağlayan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2006 yılından beri desteklenen İpekböceği yetiştiriciliğinin Geleneksel ve Kültürel önemi yanı sıra yaş kozadan ipek ipliğine, ipekli tekstil ürünleri ile halıya dönüştürülmesiyle 14 kat değer artışı sağlayabilmesi özelliğiyle ön plana çıkan ekonomik önemi de katılımcılar tarafından vurgulandı.

Düzenlenme amacı; kültürel değerlerin korunması, yaşatılması, kuşaktan kuşağa aktarılması, geleneği sürdüren sanatçıların desteklenmesi ve bölgeye sağlayacağı ekonomik katkı ile birlikte, 8 bin yıllık tarihiyle pek çok kültüre kucak açan ve özel bir coğrafyada yer alan Hatay ilinde, önemli faaliyetlerin başında gelen ipekböceği yetiştiriciliği ve el sanatlarının korunarak üretiminin arttırılması konusunda farkındalık oluşturulması, sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkı yapılması, şeklinde özetlenebilecek çalıştaya özellikle kadın üreticilerin ilgisi daha fazla oldu.

Yaş koza ve ipek üretiminin artırılması, yeni ustaların yetiştirilmesi, ipek envanteri oluşturulması, markalaşma, Hatay ipeğine turistik değer kazandırılması, uluslararası tanıtım faaliyetleri ve festivallerinin düzenlenmesi konularının ağırlıkla işlendiği etkinliği takiben düzenlenen Hatay İpeği ve Yöresel Dokuma defilesiyle çalıştay sonlandırıldı.


''