22.5.2017 / Gösterim Sayısı : 6636

Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklemesine İlişkin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.

#Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliği 2017

Bakanlar Kurulu'nun Milli Tarım Projesi kapsamında 09.01.2017 tarih ve 2017/9760 sayılı kararı ile yürürlüğe giren "Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Kararı" kapsamında Damızlık manda yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla, modern büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkenin damızlık manda ihtiyacının karşılanması ve kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesini sağlayacak yatırımların desteklenmesi için 2017 yılında projenin uygulanacağı illerdeki teknik personelin katılımı 15 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 

 

Toplantıya, Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğü Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanı Ramazan Koçak başkanlığında merkez proje ekibinden Alper Pekin, Şifai Şerif Tarayıcı, Nejat Aydın ile birlikte, projenin uygulanacağı, Afyonkarahisar, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Muş, Samsun, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak illerinden konu sorumlusu personeller ve İstanbul Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Sabri İrfan Soysal, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bayram Alper Kocatürk, Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Sekreteri Hadi Kayhan, Afyon İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ömer Kelem katılmışlardır.

 

Toplantıda Daire Başkanı Ramazan Koçak Milli Tarım Projesi kapsamında uygulanmakta olan projeler hakkında genel bilgilendirme yaptıktan sonra uygulanacak manda düvesi yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesi kapsamında proje uygulama rehberi hakkında illerden gelen teknik personel ile birlikte değerlendirmelerde bulunulmuş ve rehbere son şekli verilmiştir.

 

Proje ile son yıllarda azalan manda sayısının artırılması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması ile kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesini sağlayacak yatırımların desteklenmesi amaçlanmakta ve 150 baş kapasiteye sahip damızlık manda düve üretimi ve ticari gebe manda satışı için yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 150 baş olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyonları için Bakanlıkça belirlenecek üst limitler dahilinde proje yatırım tutarının %50'si oranında hibe verilecektir.


''