29.5.2017 / Gösterim Sayısı : 6619

DAP, GAP, KOP VE DOKAP Projeleri Kapsamında HİBE Ödemesi Gerçekleştirilen Ahırlara Ziyaretler Gerçekleştirildi.

#DAP-GAP-KOP-DOKAP İŞLETME ZİYARETİ - 2017

Genel Müdürlüğümüzce 2014/6359 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürütülmekte olan DAP, GAP, KOP ve DOKAP İllerinde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Kararı çerçevesinde hibe ödemesi gerçekleştirilmiş olan projelere Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanlığımızca 18-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında; Daire Başkanımız Ramazan KOÇAK, Ziraat Mühendisi Nejat AYDIN ve İl Müdürlüklerinde proje personeli ile birlikte yerinde ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede Kars, Ardahan ve Artvin illerimizde proje kapsamında yapımı gerçekleştirilip hibe ödemesi yapılmış olan işletmeler ziyaret edilmiştir. Ziyaretler esnasında üreticiler ile görüşmeler yapılarak proje hakkında detaylı bilgiler alınmıştır.

Gerek üreticiler, gerekse Bakanlığımız İl Müdürlükleri yetkilileri ve personelleri ile yapılan görüşmelerde; projenin bölge hayvancılığına önemli bir katkı sağladığı, hayvancılığın modern barınaklarda daha verimli hale geldiği, işletmelerin eski sistem yetiştiricilikten kurtularak daha sağlıklı ve modern şartlarda yürütüldüğü ve bölgede söz konusu hibe programının daha da artırılarak devam ettirilmesinin yanında bölge üreticilerinin ihtiyacı olan düve desteğinin de bir an önce destek kapsamında yürürlüğe konulmasının bölge hayvancılığı açısından daha da faydalı olacağı ifade edilmiştir.

Bunun yanında uygulanmakta olan % 50 hibe programı bölge üreticileri üzerinde olumlu etkiye bağlı olarak çarpan etkisi yaratmış ve her geçen yıl hibe için başvuran üretici sayısında artışlara neden olmuştur. Bu yüzden üreticilerimiz projenin gelecek yıllarda da daha fazla üreticide desteklenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

Söz konusu ziyaretler önümüzdeki günlerde diğer kalkınma bölgelerinde hibe programı uyguladığımız illerimizde de devam edecektir.

''