16.6.2017 / Gösterim Sayısı : 9172

DAP, GAP, KOP VE DOKAP PROJELERİ KAPSAMINDA HİBE ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLEN AHIRLARA ZİYARETLER DEVAM EDİYOR

#İşletme Ziyaretleri 08-11 Haziran 2017

Genel Müdürlüğümüzce 2014/6359 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürütülmekte olan DAP, GAP, KOP ve DOKAP İllerinde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Kararı çerçevesinde hibe ödemesi gerçekleştirilmiş olan projelere Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanlığımızca 08-11 Haziran 2017 tarihleri arasında; Daire Başkanımız Ramazan KOÇAK, Ziraat Mühendisi Nejat AYDIN ve İl Müdürlüklerinden proje personeli ile birlikte yerinde ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede Erzurum ve Bingöl illerimizde proje kapsamında yapımı gerçekleştirilip hibe ödemesi yapılmış olan işletmeler ziyaret edilmiştir. Ziyaretler esnasında üreticiler ile görüşmeler yapılarak proje hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur. Erzurum ilindeki ziyaretlere ayrıca Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'den de katılım olmuş ve gerek ahırların projelendirilmesi ve gerekse hayvan bakım ve besleme konularında üreticilere yerinde bilgiler verilmiştir.

Bu çerçevede, yapılan ziyaretlerde; yürütülen hibe programının bölge hayvancılığına önemli bir katkı sağladığı, hayvancılığın modern barınaklarda daha verimli hale geldiği, işletmelerin eski sistem yetiştiricilikten kurtularak daha sağlıklı ve modern şartlarda yürütüldüğü ve bölgede söz konusu hibe programının daha da artırılarak devam ettirilmesinin gerektiği belirtilmiştir.


''